İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDAN VAZ MI GEÇİLİYOR?ORTAK DEKLERASYON METNİ

image
01 Ağustos 2012
2423

Aile Hekimliği Uygulaması'ndan vaz mı geçiliyor?

Aile hekimliği uygulamasına geçildiği 2005 yılından bu güne, birinci basamaktaki tüm sağlık göstergeleri olumlu yönde ve oldukça yüksek oranda gelişme kaydetmiştir. Bebek ve anne ölümleri azalmış, aşılama oranları gelişmiş ülkelerdeki seviyeleri aşmıştır. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının büyük azmi ile sağlık hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti artmıştır.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)'nun her türlü uyarı ve girişimlerde bulunmasına rağmen 12/07/2012 gün ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla, aile sağlığı merkezlerimizde ve köylerde verdiğimiz hizmetlerimizi aksatacak şekilde, hastane acillerinde, 112 acillerde, dispanserlerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görevlendirilmesinin önü açılmıştır.                             

Bu uygulama ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, hastalarından uzaklaştırılarak başka kurumlarda görevlendirilmeleri, aile hekimliği uygulamasına indirilen en ağır darbedir. Bu kanunla beraber aile hekimleri, idarecilerin keyfine göre mesaileri sonrasında acillerde nöbet tutmaya zorlanacak, nöbet çıkışında ve ara vermeksizin, ertesi gün yorgun ve tükenmiş bir halde mesaisine devam edecektir. Bunun sonucunda kendisine kayıtlı nüfusa vereceği hizmet aksayacak, kaliteli ve sağlıklı bir hizmet veremeyecek, hata oranları artacaktır. Bu uygulama ile aile hekimliği uygulamasının çöküşü başlayacak, bu güne kadar verilen bütün emekler hızla yok olacak ve Sağlık Bakanlığımızın haklı olarak ve övünerek söylediği bu sevindirici tablo ortadan kalkacaktır.

İSTAHED UYARIYOR !

Aile Hekiminizi bulamazsanız ! Acillerde nöbette...

Aile hekiminiz yorgun ! Çünkü nöbetten çıkmıştır...

Bebeğinizin aşısı aksadı ! Aile sağlığı çalışanı acilde nöbette...

Aile sağlığı uygulamasında aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görev yeri aile sağlığı merkezleridir. Bizler burada vermiş olduğumuz hizmetlerle birinci basamağın kalitesini yükselttik. Başka kurum ve kuruluşlarının yapmış oldukları yönetimsel ve organizasyon hataların sonucu ortaya çıkan bu tablonun düzeltilmesi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görevi değildir.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak aile hekimliği uygulamasının temel yapısına dinamit koyarak uygulamayı yok etmeye yönelik bu düzenlemeye karşı olduğumuzu belirtir, yetkililerin bu yanlışlığı ortadan kaldıracak girişimleri bir an önce yapmalarını istiyoruz.

Saygılarımızla.

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

 

Benzer Haberler