İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

Boş pozisyon cari gider ödemeleri için müdürlükten açıklama

image
15 Ekim 2011
3974

Değerli Aile Hekimlerimiz;
 
Boş pozisyonların cari gider ödemeleri ile ilgili olarak mail grubunda yazan hekimlerle sorunlarını çözebilmek adına tek tek telefonla irtibata geçtim. Bu görüşmeler üzerine boş pozisyonların cari gider ödemelerine esas teşkil edecek belgeler konusunda tekrar bilgilendirme yapılması gerektiği kanaatine vardım. Bu bağlamda boş pozisyonların cari gider ödemelerinde istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
 
1. Yapılan harcamaların, yönetmelik çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezi karar defterinde eksiksiz olarak belirtilmesi, defterde tüm hekimlerin imzalarının bulunması ve bu defter örneğinin aslı gibidir imzalı ve mühürlü olması,

2. Aile Sağlığı Merkezi Giderleri:

a) Kira: Kira kontratı ve örneğinin aslı gibidir imzalı ve mühürlü olması

b) Elektrik, Su, Isınma, Telefon, İnternet : Ödemesi yapılan fatura ve ödeme dekontunun aslının getirilmesi

c) Temizlik: Temizlik için personel çalıştırılıyor ise, çalışanın hizmet alınan şirketten temin edilecek fatura veya bordonun aslının getirilmesi

d) Sekretarya: Sekretarya için personel çalıştırılıyor ise, çalışanın hizmet alınan şirketten temin edilecek fatura veya bordronun aslının getirilmesi

e) Bilgi İşlem: Bilgi işlem için yapılan işlemlerle ilgili alınan hizmet karşılığında alınan faturanın aslının getirilmesi

f) Büro: Büro için alınan malzemeler karşılığında alınan faturanın aslının getirilmesi

e) Danışmanlık: Danışmanlık için yapılan işlemlerle ilgili alınan hizmet karşılığında alınan faturanın aslının getirilmesi

f) Küçük Onarım: Küçük onarımla ilgili yapılan tamiratlar ( kapı kolu,lavabo,musluk..vb.) karşılığında alınan faturanın aslının getirilmesi

g) Tıbbi Sarf: Tıbbi sarf için yapılan işlemlerle ilgili alınan hizmet karşılığında alınan faturanın aslının getirilmesi

3. İlgili giderlerin ödenebilmesi için karar defterinde tüm Aile Hekimlerinin imzaları ve yönetici Aile Hekiminin hesap Iban ve T.C. kimlik numarasını gösterir karar defteri fotokopi örneğinin aslı gibidir imzalı ve mühürlü olarak gönderilmesi

4. Belgesi olmayan hiçbir harcamanın ödemesi yapılamamaktadır.
5. Aslı gibidir yapılması gereken evrakların mühür ve imzaların ilgili İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (Sağlık Grup Başkanı) Başkanı tarafından yapılması gerekmektedir.


Benzer Haberler