İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

HEKİMLİK UYGULAMALARININ ADLİ TIBBİ GÜNCELLEMESİ

image
20 Eylül 2012
3119

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu (STEK) 78. Sempozyum Etkinliği

HEKİMLİK UYGULAMALARININ ADLİ TIBBİ GÜNCELLEMESİ  

06.10.2012, Cumartesi, Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem'i Demiroğlu Oditoryumu

08.30-09.00     Kayıt

09.00-09.30     Açılış

09.30-10.15     Konferans: Tıbbi Malpraktisin Uzmanlık Alanlarına Dağılımı ve Karşılaşılan Nedenler

Moderatör: Prof. Dr. Barış İlerigelen (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kardiyoloji AD, STEK Başkanı)

Konuşmacı: Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

 

10.15-11.00     Konferans: Acillerde Yaşanan Adli Tıbbi Problemler

Moderatör: Prof. Dr. Haşim Mutlu (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kardiyoloji AD, STEK Üyesi)

Konuşmacı: Prof. Dr. Gürsel Çetin (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı)

 

11.00-11.15     Ara

11.15-12.45     Panel: Sağlık Hukuku Hasta Kadar Hekimi de Korur Mu?

Panel Başkanı: Prof. Dr. Sedat Tavşanoğlu (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Emekli Öğr. Üyesi)

Panelistler      : Yrd. Doç. Dr. R. Barış Erman (İst. Bilgi Ün. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Usul Hukuku)

                           Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş (Ege Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AD)

                           Uz. Dr. Ali Çerkezoğlu (İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri)

                           

12.45-13.30     Yemek Arası

13.30-14.10     Konferans: Sağlık Personelinin Özel Hukuk Açısından Sorumluluğu

Moderatör: Prof. Dr. Gökhan Oral (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

Konuşmacı: Prof. Dr. Halil Akkanat (İ.Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk AD)

 

14.15-15.00     Konferans: Acil Hizmetlerde Sağlık Personeline Yönelik Şiddet

Moderatör: Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

Konuşmacılar: Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu (İ.Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Usul Hukuku AD)

                          Prof. Dr. Gökhan Oral (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

 

15.00-15.15     Ara

15.15-16.45     Panel: Aile Hekimliğinde Yaşanan Sorunların Adli Tıp, Etik ve Hukuki Yönü

Moderatör: Prof. Dr. Gürsel Çetin (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı)

Panelistler:  Prof. Dr. Sermet Koç (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

                      Prof. Dr. Ayten Altıntaş (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıp Etiği AD)

                      Yrd. Doç. Dr. Tunç Demircan (İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü)

                      Dr. Erdal Uğurlu (İstanbul Aile Hekimliği Derneği, İSTAHED)

 

16.50-17.45     Olgu Tartışması

Moderatör: Prof. Dr. Abdi Özaslan (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

Sunumlar: Uz. Dr. Ahsen Kaya, Dr. Mehmet Altınok , Dr. Murat Kurtulmuş (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD) Op. Dr. Tayfun Kaya (Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi)

 

17.45-18.00     Kapanış
DERNEĞİMİZ İLE İLGİLİ DUYURU,BİLGİ,YAZIŞMALARI TAKİP ETMEK VE TARTIŞMALARA KATILMAK İÇİN LÜTFEN

MAİL GRUBUMUZA ÜYE OLUNUZ.


http://groups.google.com/group/istahed

Benzer Haberler