İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

İSTAHED DEKLERASYONU

image
27 Temmuz 2012
2237


Sayın meslektaşlarımız,


İstanbul'da bizler Aile Hekimliğine devam etmeye çalıştıkça önümüze çıkan engeller sürekli motivasyonumuzu bozmaktadır. Aslında mail ortamında bu konudaki düşüncelerimizi ayrı ayrı beyan ettiysek de Yönetim Kurulu kararı ile bazı konular hakkındaki tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım istedik.


1. Aşı-net konusunda tavrımız bellidir. Mevzuata uygun olmayan bu işleme karşıyız. Mevzuatımız, bize bağlı nüfusa ait bilgileri kullandığımız AHBS'ler dışında hiç bir yere girmememiz gerektiğini yazar. Biz GEBLİZ ve LABİM'i sistemimize entegre etmeye çalışırken 3. farklı bir yazılıma bilgileri girmeyi reddediyoruz. Bu konuda Bakanlık'tan net bir yazı gelene kadar aşı yaptığımız kişilerin bilgilerini aşı-nete girmiyoruz. Eğer aşı-nete girilmiyor diye aşı alamayan Aile Hekimliği Birimleri olursa lütfen dernek ve hukuk büromuz ile irtibata geçsin


2. Mevzuatta "defin nöbetleri  görevi" belediye hekimlerine verilmiştir. Görev, belediye hekimlerinin olmadığı yerde TSM hekimlerinindir. TSM'de hekim yeterli değilse Aile Hekimleri defin raporu verir. Bize dayatılan mevcut durumu devam ettirdiğimiz sürece belediyeler kendi bünyelerinde hekim çalıştırmak için çaba sarf etmeyeceklerdir. İSTAHED olarak defin nöbetlerine gidilmemesi kararı alınmıştır. Gelen nöbet listesini tebellüğ etmeyip, cevaben " Mevzuatımızda tanımlanan şekli ile görev koşulları söz konusu olmadığından görevi kabul etmiyorum " yazmanız yeterlidir. Bu konuda İSTAHED kurumsal olarak 21 Şubatta tüm Türkiye Aile Hekimleri dernekleri ile aynı anda resmi dilekçe verecektir. 

  

Ancak adli nöbet ile defin nöbetini birbirinden ayırt edelim. Adli nöbetde verdiğimiz rapor, savcı çağırdığında gitmek zorunda olduğumuz bir bilir kişi raporudur. Bu tarz bir görevlendirmeye karşı gelme durumumuz şimdilik yoktur. Ancak İSTAHED olarak bunun da uğraşını vermekteyiz. Bilindiği gibi adli olayda bilir kişi raporu vermek "hekim"in işidir. Ancak İstanbul'daki tek hekim grubu Aile Hekimleri değildir. Adli Tıp Kurumu hekimleri yeterli değilse bile 2. basamak, 3. basamak hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hekimlerinin yanında bu raporu yasal olarak verebilecek çok sayıda özel hekimde vardır. Savcılık için eline gelen listeden hekimi temin etmek zor değildir. İsimlerimizin yazılı olduğu bu listeyi iptal ettirmek için çalışmalarımız ve davalarımız devam etmektedir.


3. Bunun dışında herhangi bir konuda TSM veya Müdürlükten mevzuat dışı bir istek geldiğinde lütfen gün ve tarih olarak tutanak tutalım. Bu isteklerden derneğimizin de haberi olsun. Yazılı olmayan hiç bir isteği yapmayalım. Yönetmeliğimize aykırı bir işi "iş edinmeyelim"


İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Benzer Haberler