İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

İSTAHED den Nöbetler İle İlgili Duyuru

image
27 Temmuz 2012
2302

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ (İSTAHED) DUYURUSU

Sağlık Bakanlığının hazırladığı,ilgili komisyondan geçen ve şu an mecliste onay bekleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile Hekimleri acil ve 112 nöbetleri ile karşı karşıya getirilmiştir.

Bizler Ekim 2010 tarihinde Aile Hekimliğine geçerken sadece kendimize kayıtlı kişilerin öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek, aşı ve izlemlerini yapmak, kronik hastalıkları olan kişilerin hastalıklarını düzenlemek ve ayaktan tedavi edici hizmetleri yapmak üzere memuriyetten ayrılarak SGK adına Vilayetle sözleşme yaptık. Bu biçimiyle Aile Hekimlerinin kendi çalıştırıldıkları Aile Sağlığı Merkezleri dışında görevlendirilmeleri, tayinleri, yer değiştirmeleri ve ücret karşılığı başka bir işte çalışmaları yasaktır. Bizim görev tanımımız sadece Birinci Basamak Hizmetlerini yapmak iken geçtiğimiz 18 ay içinde defin nöbeti adı altında Belediye tabipliği, otopsi nöbeti adı altında Adli Tabiplik, Askerlik muayenesi adı altında Askeri Tabiplik ve hastanelerin kırtasiye işlemi görevleri de verildi.

Bu meclisten yeni çıkacak kanun hükmünde kararname nedeniyle, Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olan biz Aile Hekimleri, acil ve 112 nöbetleri tutmak için ,Kamu Hastanesi Birliklerine ait  olan hastanelerde çalıştırılmak istenmekteyiz.  40 saatten fazla çalıştırılmayı, hastalarımıza yorgun ve konsantrasyon bozukluğu ile hizmet vermeyi hem sağlıksız hem de angarya olarak  kabul ediyoruz. Yaptığımız sözleşmede "ekstra gelir getirecek görev" yapmamız yasakken, sadece kendi  mekanımızda hizmet verme zorunluluğumuz varken, sadece kendimize kayıtlı  4000 kişinin sağlığı için sözleşme yapmışken, bilmediğimiz mekanlarda, bilmediğimiz personellerle acil hizmeti vermek ve hemen ertesi gün nöbet izni dahi kullanmadan vatandaşımıza hizmet vermek istemiyoruz.

Bu eylemimiz ile saat 17.00'den sonra mecburi olduğumuz için değil , Aile hekimliği hizmetinin ne olmadığını göstermek,  birlik ve beraberliğimizi ifade etmek için yapıyoruz.

Bu konuyla ilgili olarak , İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) adına, çıkacak kanuna karşı Danıştay'da iptal davaları açmaya hazırlanıyoruz

Benzer Haberler