İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU TOPLANDI

image
26 Temmuz 2013
2132

Toplantı neticesi alınan kararlar;


24/07/2013 tarihli İstahed Hukuk Komisyonu Toplantısında :
  
   a) 112, Hastane ve acil nöbetlerinin aile hekimliği tanımında yeri olmadığı 
   b) Acil Servis ve 112 lerde kadrolu,acil eğitimi verilmiş hekimler ile kalite ve niteliğin artırılması gerekliliği,aile hekimlerinin çalıştırılmasının acil sağlık hizmetleri yönetmeliğine aykırı olduğu  
   c) 40 saatlik haftalık çalışma süremizin ,Yönetmelikte yazılı olan 30 saati aşmayan nöbetler ile birlikte Avrupa Birliği Mahkemelerinin uygun gördüğü çalışma saatlerin üzerine çıktığı
   ç) Hem çalışılan yer,hem de yapılan iş açısından Bakanlığa göre uygun iken ,Sigorta Birliklerinin görüşüne göre ZMSS yönünden sorunlar çıkacağı ,ASM den başka ,acil servisler için de  prim ödenmesinin  istenebileceği
   d) Nöbet saatleri ve nöbet sonrası dinlenme izninin olmaması ,ASM deki işleri aksatabileceği gibi,hastalar açısından da sorunlar yaratabileceği
   e) Birinci basamakta çalışan bir hekimin ikinci basamak kurumlarında görevlendirilmesinin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme yönetmeliğine aykırı olduğu 
   f) Kamu Birlikleri Hastanelerinin kar amaçlı çalıştıkları düşünülürse acillerde nöbet tutan kadrolu hekimlerden daha  az ücret ödenerek ucuz işgücü ile hastaneye gelir sağlanacağı
   g) İhtiyaç ve zaruret hallerinin belirsiz olması,Sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerin ne gibi bir kriter olabileceği  
konuları tartışılmış ve A.H Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.Maddesinin iptali hakkında Dernek Avukatımız Gülümser Uğurlu tarafından Danıştaya dava açması kararlaştırılmıştır.
  Derneğimiz Hukuk Bürosuna süresi geçmiş damga vergileri için 300 ü geçen başvuru olmuş, 50 tanesi için dava açılmış,geriye kalanlarda ise Maliye Bakanlığı cevabından sonra dava açılacaktır.


     İSTAHED

HUKUK KOMİSYONU


Benzer Haberler