İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

İSTAHED ŞİŞLİ TOPLANTI KARARLARI

image
14 Ağustos 2012
3326

İstanbul Aile hekimliği Derneği (İSTAHED ) Yönetim kurulunun, Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına yüklenen nöbet ve esnek mesai angaryalarını tartışmak ve ANGARYA' lara karşı etkinlik planı oluşturmak amacıyla yapılan çağrısı üzerine; İstanbul Aile Hekimlerinin katılımıyla ,11/08/2012 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi konferans salonunda toplantı yapılmıştır.

         Toplantıya katılma duyarlılığını gösteren meslektaşlarımız, Aile Hekimliği Uygulamasının sona erdirilmesinin ilanı olan, Angarya Nöbetleri tutmayacakları ve ilgili kanunun yürürlükten kaldırılması için, tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edeceklerini oy birliği  ve kararlılıkla ifade etmişlerdir.

 

         Toplantı Karaları:

 

         1-Angarya nöbetlere karşı TTB ve AHEF'in yapacakları etkinliklere destek verilmesi,  İTO , AHEF ve il dernekleri ile birlikte çalışmalara devam edilmesine,

 

         2-Aile hekimlerine Aile Sağlığı Çalışanlarına ANGARYA NÖBET ve ESNEK MESAİ getiren 12/07/2012 gün ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunun yürürlükten kaldırılması için derneğimiz hukuk bürosu aracılığı ile hukuki mücadelenin derhal başlatılmasına,

 

         3-Kanun ve yönetmeliklerle Belediyelerin sorumluluğunda olan Defin Nöbetlerine karşı davalar açılmasına; Aile Hekimlerine Angarya olarak tutturulan bu nöbetlere yazılı olarak itiraz edilmesine ve defin nöbetlerinin tutulmamasına ve bu konuda mobing uygulamaya çalışan bürokratların kamuoyuna deşifre edilmesi ve hukuki mücadelenin başlatılmasına,

 

         4-Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet verdiği İstanbul ilinde Adli Tıp Kurumunun görevi olan ancak Aile Hekimlerine tutturulan adli nöbetler hakkında dava açılmasına,

 

         5- "Nöbete Hayır" pankartı hazırlanmasına ve gerekçeleriyle birlikte ASM' lere asılmasına,

 

         6- Nöbetleri niçin tutmayacağımızı belirten deklarasyon dilekçesinin oluşturulmasına ve tüm aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarınca Sağlık Bakanlığı'na yollanmasına,

 

7- Hazır itiraz maili oluşturulup her gün belli adreslere atılmasına (sosyal paylaşım sitelerinde; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, kendi sayfasına,  SBN ye),

 

8- Facebook'da angaryanobetlerehayır sayfası oluşturulmasına,

 

9- Hastaları bilgilendirmek amacıyla el ilanları, broşürler hazırlanmasına,

 

10-İSTAHED olarak yaptığımız tüm etkinliklere, İTO ,AHEF ve il derneklerinin de  davet edilmesine ,tüm il dernekleri ve TTB' ye , Ankara' da yürüyüş çağrısı yapılmasına ,

 

11- Acil nöbetleri başlarsa hep beraber nöbet yazılan ASM' ye gidilmesine ve nöbetçi meslektaşlarımızın ASM' de kalmasının, birlikte yapılacak protesto eylemi ile sağlanmasına karar verilmiştir.

                                                           

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

Benzer Haberler