İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

İSTAHED YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU YAYINLANDI

image
08 Kasım 2012
2677

Değerli İstanbul Aile Hekimleri, İSTAHED üyeleri,

 

Hem Müdürlük, hem Türkiye hem de Bakanlık nezdinde birçok kazanımları olan ve tanınmış bu derneği yeni yönetim olarak bizler Haziran ayından beri, yükselen grafiği düşürmeden, daima yukarıya çekerek çalışmaya devam ediyoruz. Sizinle ve üyelerimizle yaptığımız çalışma ve etkinlikleri paylaşmak istiyoruz. Bundan böyle de üçer aylık dönemlerle üyelerimize faaliyet raporu sunulmaya devam edecektir.

 

Öncelikle Yönetim Kurulu ve komisyonlar olarak görüşmelerimiz, teknolojik ortamın yanı sıra aylık rutin yüz yüze görüşme şeklinde yapılmaktadır.

 

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI

 

İSTAHED için en gerekli şeyin kurumsallaşma olduğunu düşünerek öncelikle bu hedef doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. Bu amaç doğrultusunda komisyon oluşturma çalışmalarına hız verdik. Hukuk, Bilişim, Basın, Eğitim, Kalite, Örgütlenme ve İktisadi İşlemler Komisyonları yeniden yapılandırıldı. Komisyonlara yeni isimler kazandırıldı. Komisyon çalışanlarının önerileri ile komisyon başkanları belirlendi. Hızlı bir şekilde komisyon yönergeleri ve üyeleri, faaliyet planları hazırlanıyor. Komisyonlar şu hali ile aktif ve etkin çalışmaya hazır hale geldiler. Komisyon çalışma planları, komisyon başkan ve üyeleri web sayfamızdan ilan edilecektir.   

 

KURUMLAR ARASI İLETİŞİM VE ETKİNLİKLER

 

Yönetim olarak göreve başladığımız ilk günlerden itibaren kurumlar arası ilişkilerin devamının sağlanması var olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve Aile Hekimliği uygulaması lehine etkinleştirilmesi ilk hedefimiz olmuştur.  Bu doğrultuda Bakanlık ve Müdürlüğün yanı sıra İstanbul Tabip Odası, diğer il dernekleri ve Federasyon ile de bağlantılarımız ve ortak çalışmalarımız devam etmektedir.

 

1. Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı ile Federasyonun etkinliği çerçevesinde Aile Hekimlerine getirilen Acil nöbetleri konusu esas olmak üzere görüşme yapılmıştır. Kendisine Acil nöbetlerinin Aile Hekimliği uygulamasının sonu olacağı kararlılıkla iletilmiştir. İSTAHED ve diğer derneklerin kararlı tutumları ve girişimleri neticesinde Bakanlık tarafından çıkarılan genelge ile Aile Hekimlerinin çok büyük bir çoğunluğu Acil nöbetleri dışında kalmıştır.

 

2. İstanbul Halk Sağlığı kurum başkanı Mustafa Bey ve yardımcısı Savaş Bey ile 3 kez görüşülmüştür. İlk toplantı tanışma toplantısı olup genel konular konuşulmuştur. Kurum ve İSTAHED'in işbirliği içerisinde çalışma gerekliliği konusunda fikir birliği oluşmuştur. İkinci toplantının ana gündemi "çocuk performansları" olmuştur. Toplantı sonrası idare talebimize olumlu yanıt vermiş ve çocuk izlem performansları ilk kez İstanbul'da ertelenmiştir. Aile Hekimlerinin Sağlık net 2'den kaynaklanan sorunlarında komisyonlarda daha esnek olunacağı sözü alınmıştır. İlçe komisyonlarında İSTAHED'den birinin de olduğu, ihtiyaç halinde il komisyonunda da bir temsilci olabileceği konuşulmuştur. Çocuk izlem protokolü ertelenmesi tüm Türkiye'ye de örnek olmuş ve alınan bu karar Bakanlığın da çocuk izlem performanslarını ertelemesi ile sonuçlanmıştır. Üçüncü toplantımız Kamu ASM'leri kira sözleşmeleri konusunda olmuştur. Girişimlerimiz sonucu 15. madde değiştirilmiştir. Ancak bu değişim İSTAHED hukuk komisyonu ve hukuk bürosu tarafından yeterli gelmemiş üyelerimizin ileriki dönemlerde mağduriyet yaşamaması adına alternatif sözleşme düzenlenmiştir. Hazırlanan sözleşme internet sitesinden yayınlanarak tüm üyelerimize duyurulmuş ve dilekçe ekinde idareye vermesi önerilmiştir.

3. Yönetim Kurulumuz göreve geldiğimiz ilk günlerde İTO yönetim kuruluna tanışma ve nezaket ziyaretlerinde bulunmuştur. Bu ziyarette İTO bünyesinde Aile Hekimliği komisyonu kurulması talebimize olumlu yanıt gelmiştir. İstanbul'da İSTAHED'in girişimleri ile alınan bu karar merkez TTB'de hemen karşılık bulmuş ve Aile Hekimliği kolu kurma kararı alınmıştır. Organize edilen İTO Aile Hekimliği Komisyonu kurulma işlemi son aşamasına gelmiş ve 6 Kasım'da ilk toplantısını yapılmıştır.

4. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile AHEF ile var olan ortak çalışma stratejisi ileri safhaya ulaşmıştır. İSTAHED üyesi olmadığı halde federasyonun hemen hemen tüm komisyonlarında etkin çalışmalarına devam etmiştir. AHEF koordinesinde dernekler katılımı ile gerçekleşen çalıştayda Sivil Aile Hekimliği Uygulama ve Ödeme Yönetmeliği oluşturulmuştur. Anılan yönetmeliği İSTAHED'in de katıldığı dernek başkanları toplantısında son şekli verilmiş ve 22000 Aile Hekimi adına Türkiye Halk Sağlığı kurum başkanlığına verilmiştir. Antalya'da en son yapılan kongrede Bakanlık Hukuk Müşaviri Halil ŞEN Bey yeni yönetmelik yazılırken bu çalıştay sonrası hazırlanan yönetmelikten çok etkilendiklerini ve bazı maddelerde örnek aldıklarını dile getirmiştir.

5. Derneğimizin kurulduğu günden beri gündeminde olan ancak fikir teatileri aşamasında olan AHEF üyeliği görüşmeleri başlatılmıştır. Derneğimizin talebi ile görüşmeler takvime bağlanmıştır. Ocak ayında AHEF'in yapacağı genel kurulda talebimiz bizim şartlarımızla konuşulacaktır.

                                             

6345 SAYILI YASAYA KARŞI ETKİNLİKLERİMİZ                                                             

 

1. Yasanın gündeme çıktığı ilk günden itibaren İSTAHED Aile Hekimliğinde Acil Nöbetleri tutulmayacağını Acil Nöbetleri Aile Hekimliği sisteminin sonu olacağı gerek maillerde gerekse web sitemizde deklere edilmiştir. Tasarının kanunlaşmasından itibaren de üyelerine nöbet tutmama çağrısında bulunulmuştur. Ayrıca İSTAHED olarak da iktidar ve muhalefet milletvekillerine ulaşılarak kanunun anayasa mahkemesinde iptal davası açılma sürecine destek olmuş ve katkıda bulunulmuştur.      

2. İlgili yasaya karşı yapılacak etkinlikler konusunda tüm üyelerimizi toplantıya davet etmiş, katılan her üyenin görüşü alınarak toplantıdan çıkan eylem kararı organize edilmiştir. Yine toplantıda alınan karar neticesinde İTO ile birlikte ortak eylemler ve etkinlikler düzenlenmiştir. Organize edilen etkinlikler ve eylemler tüm Türkiye'deki Aile Hekimliği Derneklerine de örnek olmuş ve diğer il dernekleri de eylemlilik sürecine dâhil olmuştur. İSTAHED diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da öncülük eden ve ivme kazandıran olmuştur.

3. Bu anlamda verilen ortak karar ile İstanbul'da 4 ayrı ASM'de "İş Bırakmama Eylemi" yapılmış ve bu konuda basın açıklamaları yapılmıştır. Bu konuda Gürsel Bey ve Esin Hanım televizyon kanallarında ve ulusal basında da İSTAHED olarak düşüncelerimizi paylaşmıştır.

4. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nezdinde Federasyonun organizasyonunda tüm dernekler ile ortak girişimde bulunulmuştur. Genelge oluşturması sürecinde Halk Sağlığı Kurum Başkanının sadece nöbetlere PDC'leri kısıtlama getirileceğine beyan etmesine rağmen dik duruş sayesinde Aile Hekimlerinin çoğunun nöbet dışında kalmasına neden olmuştur.

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU

 

1. Eğitim komisyonu olarak TAHUD ile beraber düzenlenen 2 yıldır devam eden Dr. Rıdvan ŞAHİN İSTASE 2012-2013 programını hazırladık. 3 Kasım'da başlaması planlanan İSTASE'ler bu yıl ayda bir kez her ayın ilk haftası olacak şekilde düzenlendi.

2. TAHEV ile beraber Eylül ayının ilk haftasında 6. Aile Hekimliği Güz Okulu düzenlendi.

3. Eğitim komisyonu olarak sempozyum ve kongre görüşmelerine de başlandı.

 

 

BİLİŞİM KOMİSYONU

 

1. Hazırlanan panel sayesinde tüm ilçe ve bölge temsilcileri ilçelerinde üye olan Aile Hekimlerinin detaylarını görebilecek ve ilçelerindeki total durumu değerlendirebilecekleridir. Bu web tabanlı yazılım test aşamasındadır.

2. Tüm üyelerimizin de kendi bilgilerine ulaşabileceği, çok fonksiyonlu bir panel hazırlamıştır. Yakında web sitesinden herkesin görebileceği bu panelin hazırlanması çok uzun ve emek gerektiren bir iş olmuştur. Üyelerimiz bu panel üzerinden aidat işlemlerini gerçekleştirebilecek, web sitemize ilan verebileceklerdir.

3. Aynı panel üzerinden anlaşma yapılan firmaların hizmetleri için talepler toplanabilecek olup yine online olarak firmaya istekler iletebilecektir.

4. Yapılan üye paneli sayesinde derneğimizin anlaşmalı olduğu mali müşavirlik bürosu  ve hukuk bürosu direk olarak sorularını iletip online takibini sağlayabileceklerdir.

5. Bilişim komisyonu olarak üyelerimizin bir biri arasında daha rahat ve seri iletişim kurabileceği bir projenin de çalışmaları devam etmektedir.

 

HUKUK KOMİSYONU

 

1. Hukuk komisyonu olarak, UĞURLU Hukuk Bürosu ile anlaşma yapılmıştır. Avukat Gülümser Hanım, bu güne kadar yayınlanan tüm yasa, yönetmelik ve genelgeleri okumuş ve bize anında destek hizmeti vermektedir. Hem hukuk komisyonu hem de hukuk bürosu üyelerimize de avukat@istahed.org.tr mail adresinden yardımcı olmaktadır.

2. Aidatlarını ödeyen üyelerimiz idari ve hekime şiddet davalarında ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

3. Bu güne kadar açılmış ve devam eden damga vergisinden şiddete kadar yaklaşık 20 dava hukuk büromuz tarafından takip edilmektedir.

 

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU

 

1. Örgütlenme çerçevesinde İstanbul 5 bölgeye ayrılmış, eksik olan ilçe ve bölge temsilcileri belirlemek için üyeler arasındaki temsilci arayışına devam etmekteyiz.

2. Bu çalışma sonucunda 1. Bölge olarak belirlenen bölgenin temsilcisi Deniz AKARCA olarak belirlenmiştir. Kendisine bağlı ilçelerden olan Büyükçekmece ilçemizde örgütlenme çalışmalarına başlamış ve derneğimize yeni üyeler kazandırmıştır.

3. Örgütlenme ve derneğin birliği ve gücü adına kurumlar arasında (Müdürlük, İTO, diğer dernekler, AHEF) ve üyeler ile yapılan eylemler ile ilgili toplantıları düzenlemiştir.

 

 

PLANLANAN FAALİYETLER

 

1. İstanbul'da Aile Hekimliği Uygulamasında karşılaşılan problemlerin tartışılacağı, her ilçenin sorunlarının ayrı ayrı konuşulabileceği İl Halk Sağlığı Kurum Başkanı Mustafa Beyin ve Yardımcısı Savaş Beyinde konuşmacı olarak davet edileceği, Hukuk bürosu ve Hukuk komisyonumuzdan da konuşmacılarının olduğu ve tüm Aile Hekimlerinin de davetli olacağı bir "HUKUK PANEL"İ düzenlenmektedir.

2. Bu yıl dernek olarak Tıp Balosunu kutlamak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalar başlamıştır. 14 Mart'ı takip eden ilk hafta sonu olan 16'sında üyelerimizle beraber Tıp Bayramını kutlama planı yapmaktayız.

 

   Özetle tüm çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bugün itibari ile önümüzü daha net görerek çalışmalarımıza devam edebilmekteyiz Bu konuda tüm danışma meclisi ekibinden de destek beklemekteyiz.

 

 

 

İSTAHED Yönetim Kurulu adına

Başkan H. Esin ŞENER

Benzer Haberler