İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

OCAK AYINDA NÖBET TUTURULAMAZ! ÇÜNKÜ;

image
19 Aralık 2014
4449

Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri konulu 2014/33 sayılı genelge ile aile hekimleri ve hemşirelerine Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde  cumartesi günleri nöbet tutulmasının yolu açılmıştır. Bu genelge çıkarılan Kanunun uygulama yöntemlerini, kurallarını ve yürürlük tarihini bildirmektedir.
 
 Genelge'nin  7.maddesi '' Her ayın en geç 20.sine kadar asil ve yedek listeler hzırlanarak HSM ,İl Sağlık Müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği web sayfalarından ilan edilecektir '' ve  8. maddesi de  "Bu genelge 01/01/2015 tarihinden itibarıyla yürürlüğe girecek olup,...."hükmünü içermektedir.

   İstahed Hukuk Komisyonu bu maddelerden yola çıkarak, yürürlüğe girmeyen, başka bir deyişle 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu  genelge gerekçe gösterilerek  20 Aralık 2014 tarihine kadar hazırlanacak olan bir nöbet listesinin web sitesinden ilanının genelgeye aykırılık teşkil edeceğini dolayısıyla hukuki dayanağının olmadığı yorumunu yaparak , Ocak 2015  nöbet listesi hukuki imkansızlık nedeni ile yapılamayacağı , 20/Ocak/2015 tarihine kadar yapılacak nöbet listelerinin Şubat nöbetlerini kapsayacağı sonucuna varmıştır.

 Kamuoyumuza duyurulur.

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

Benzer Haberler