İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN,SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SÜT İZNİ KISITLAMASI

image
22 Haziran 2017
1346

                                                                                    KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararları sonrası Aile Hekimliğinde Çalışan personelin izinleriyle ilgili uygulanacak bir mevzuat kalmamıştır.
Kurum Başkanlığı üst mahkemenin "İZİNLERİ KANUNLA DÜZENLE" kararına rağmen, bu konuyu düzenleyecek bir “KANUN” çıkarmak yerine, Devlet Memurları kanunundaki sözleşmeli personelle ilgili maddelerin “süreler” ile ilgili kısmını size uygulayacağım diyen bir "YAZI "ile sorunu çözme yoluna gitmiştir.
Maalesef bu yazı sorunu çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz hale getirmiş, hukuken sıkıntılı olan bu yazıyla izin sürelerimize de darbe vurulmuştur.
Yürütmesi durdurulan yönetmelikte istisnasız herkese "Yerine Vekaletle" 30 gün olarak uygulanan izinler; 10 yılın altında hizmet süresi olanlar için 20 güne düşürülmüş, vekalet konusunda bir ilerleme sağlanmamış, vekalet bulamayanların ücret kesintisi devam etmiştir.
Bunun yanında daha da acısı aslında sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum, sağlıklı annelik ve sağlıklı bebek yetiştirilmesi için çalışan "Kadın Aile Hekimliği çalışanlarımıza" kendinize kayıtlı nüfusunuza olabildiğince emzirmeyi önerin ama biz sizin emzirme sürelerinizi kısaltıyoruz, denmiştir.
Hem süt izninin süresini bir yaşa kadar kısıtlanmış hem de günlük emzirme süresini azaltılmıştır.
Üst mahkemenin yürürlükte olan bir yönetmelik üzerine aldığı karar fırsata çevrilmiş; var olan haklar geri alınmış, geriletilmiştir.
Emzirmek; dilediği kadar dilediği saatte emzirmek, her annenin hakkı olduğu kadar görevidir de. Bizler "Bebek Dostları" olarak tekrar tekrar anneleri uyaracağız ama bunu sadece kayıtlı nüfusumuz için değil, anne olan kadın meslektaşlarımız için de yapacağız. Onların düştüğü bu durumu, onları değil Bakanlığı uyararak dile getireceğiz.
Bakanlığımızın bu yanlıştan ivedilikle dönmesini bekliyoruz. Şimdiye kadar kullandığımız haklardan geri gidiş olmadan; Vekâletsiz Tam ücretli 30 günlük izin hakkımızı da içeren ve Sağlık Çalışanı Annelerimizin Emzirme Hakkını kısıtlamayan bir kanunu meclise sunmasını, kanunun kabulüne kadar da en azından eldeki şekli pratikte uygulamaya devam etmesini talep ediyoruz.
Sağlıklı Gelecek ve Sağlıklı Çocuklar, Anne Sütüyle Emzirmeyle Başlar.   

İSTAHED Yönetim Kurulu 

Benzer Haberler