İSTAHED LOGO

Menü

Ara

image

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI İSTAHED'DEN TÜM STK'LARA ÇAĞRI

image
29 Eylül 2017
2574

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI İSTAHED'DEN TÜM STK'LARA ÇAĞRI

TTB,AHEF, Sağlık İş Kolunda Örgütlü Tüm Sendikalar, Tüm İl Dernekleri, Tüm Uzmanlık Dernekleri, Tüm Acil Tıp, ATT, Hemşire, Sağlık Memuru ve yarın hasta tarafından bıçaklanması muhtemel üyeleri adına, birlikte adım atma gereğine inanmış SAĞLIK ÖRGÜTLERİ'ne Çağrımızdır:

Yarın, başka birimiz için yayınlayacağımız geçmiş olsun mesajları , baş sağlığı dilekleri işe yaramıyor.
''Sağlıkta Şiddet Sona Ersin'' diye yüksek sesle haykırmak da yetmiyor.
Her gün milyonların derdine çare bulan bizlerin , kendi derdimize çare bulamaması kabul edilemez.
Sessiz kalmamak yetmiyor, çözüm üretmek gerekiyor.
Bu hedefe ulaşmak üzere :
1. Erzurum da tedavisi devam eden Doktor Arkadaşımızı ziyaret ve hastanede basın açıklaması. Ani gelişen bu duruma hızlı tepki verebilmek adına, çağrımızı saatsiz olarak 30.09.2017 Cumartesi öğleden sonra yapıyoruz. İletişim sonrası saat belirlenecektir
2. Tüm STK' ların imzası ile ; Cumhurbaşkanı,Başbakan,Sağlık Bakanı ,Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanından randevu talep edip, konunun acilen çözümüne dair taleplerimizi iletmek,
3. Ankara da belirlenen bir alanda, Sağlık Çalışanlarına yapılan şiddete göz yummayacağımıza dair basın açıklaması ve miting yapmak
4. Basın açıklamasında Hükümete önlemler ile ilgili net süre vermek
5. Sürecin sonunda, taleplerimiz için adım atılmaz ise süresiz ve ama'sız iş bırakmak
STK' larımızın ortak önerileri ile geliştirilebilecek bu eylem planında,tek kırmızı çizgimiz ; ''çözüm olmadan, planı yarıda kesmek'' olacaktır.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

 

Benzer Haberler