İSTAHED LOGO

Menü

Ara

AİLE HEKİMLİĞİNDE MAAŞ (HAK EDİŞ) HESAPLAMASI GÜNCEL

image
yazar Selçuk ÖNCE
03 Ağustos 2015
Köşe Yazıları

Okunma Sayısı

8039


 

GELİR KALEMLERİ VE HESAPLAMASI

Bir Aile Hekimi bordrosu temel olarak 2 kısımdan oluşur. İlk kısımda aile hakimlerinin vermiş olduğu hizmetlere yönelik ödemeler yer alırken ikinci kısımda verilen bu hizmetlere istinaden yapılan harcamalar için "ödenekler" yer almaktadır.

İlk kısımdaki ödeme kalemleri;

1- İlk 1000 puan için yapılan ödeme

2- Kayıtlı kişi puanları için yapılan ödeme

3- Sosyo-ekonomik gelişmişlik tazminatı ödemesi

 

Birime kayıtlı olan ilk 4000 kişilik nüfusu, yönetmelikte belirlenmiş olan katsayılarıyla çarpıp alt alta topladığımızda, sahip olduğumuz nüfusun kaç puan edeceğini belirlemek, maaş hesaplamasına başlarken yapmamız gereken ilk işlemdir.

 

4000'den fazla kayıtlı kişiye sahip birimlerin, katsayısı yüksek olanları ilk 4000'e dahil ederek hesaplamaları gerekmektedir.

 

Birime kayıtlı olan kişiler 5 gruba ayrılmıştır:

 

·         Gebeler için belirlenmiş katsayı: 3

·         0-59 ay arası çocuklar için katsayı: 1,6

·         65 yaş üstü yaşlılar için katsayı: 1,6

·         Cezaevindeki tutuklular için: 2,25

·         Tüm bunların dışında kalan nüfus: 0,79

 

 

Her bir gruba düşen kişi sayılarını, yukarıda verilen katsayılarla çarptıktan sonra topluyoruz. Artık tüm nüfusumuzun TOPLAM PUANINI tespit etmiş olduk.

Bu aşamadan sonra; 1. kısımdaki ödeme kalemlerini hesaplamaya hazırız.

 

 

1- İLK 1000 PUAN İÇİN YAPILAN ÖDEME

 

Yukarıda hesaplamış olduğumuz "toplam kişi puanının", ilk 1000 puanlık kısmı için yapılan ödemedir.

İlk 1000 puan için ödenecek ücretler:

–  Tabip veya tabip için tavan ücret x %78,5 = 4054,28 TL x 0.785 = 3182,61 TL'dir.

–  Aile hekimliği uzmanları için tavan ücret x %113,5 = 4054,28 TL x 1.135= 4601,61 TL'dir

 

2- KAYITLI KİŞİ PUANLARI İÇİN YAPILAN ÖDEME  

 

Bu kalemde, 1000 puan sonrasında kalan puanlar için yapılacak ücret hesaplanmaktadır.

1000 puan sonrasındaki her bir puan için tavan ücretin onbinde 5.22 oranında ödeme yapılmaktadır.

Kayıtlı kişi puanları için yapılacak ödeme: ( TOPLAM PUAN – 1000 ) x 4054,28 TL x 0.000522

 

ENTEGRE VE NÜFUSU ZORUNLU DÜŞÜK TEK BİRİMLİ ASM'LERDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNDE BU KISMIN HESAPLANMASI DAHA FARKLIDIR. BU BİRİMLERE AİT HESAPLAMALARDA, BAKANLIK, 16.04.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN FARKLI BİR HESAPLAMA METODUNU UYGULAMAYA KOYMUŞTUR. YENİ HESAPLAMA METODU NEDENİYLE DÜŞÜŞ YAŞANACAK OLMASI SEBEBİYLE BAKANLIK NEZDİNDE YAPILAN GİRİŞİMLER SONUÇ VERMİŞ VE GEÇİCİ MADDE İLE BU DÜŞÜŞÜN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR.

SONUÇ OLARAK; 16.04.2015 TARİHİNDEN ÖNCE  BU BİRİMLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN VE HALEN GÖREVİNİ SÜRDÜREN AİLE HEKİMLERİ İÇİN ESKİ HESAPLAMA METODUYLA MAAŞ HESABI YAPILMAKTADIR. 16.04.2015 TARİHİNDEN SONRA BU BİRİMLERDE GÖREVE BAŞLAYANLAR İSE YENİ HESAPLAMA METODUYLA MAAŞLARINI ALABİLECEKLERDİR.

KONUYLA İLGİLİ GENİŞ VE DETAYLI BİR YAZIYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KALEME ALACAĞIM.

 

3- SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK TAZMİNATI

 

Genel olarak İl merkezleri ile büyük şehirlerin metropol ilçelerinde görev yapan aile hekimleri bu kısım için bir ödeme alamazlar. Tam anlamıyla bu kalemde ödemenizin var olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu Sos. Ekn. Gel. Tzmn. listesine bakarak görebilirsiniz.

Not: İlk 1000 puan ve kayıtlı kişi puanları için hesaplanan tutarlar gelir vergisine tabiidir. Dolayısıyla brüt rakamlardır. Fakat Sosyo-ekonomik gelişmişlik tazminatı gelir vergisine tabii değildir. Net gelirdir.

 

 

 

GİDER KALEMLERİ VE HESAPLANMASI

 

1- %16 Emekli Sandığı Keseneği: Bordronuzun sağ tarafında kesintiler kısmında yer almaktadır. Hesaplaması oldukça uzundur. Kadro, kıdem ve dereceye göre her aile hekiminde değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yazıyı kısa tutmak için burada yer vermedim. Emekli sandığı keseneği hesaplamasında bordronun en üst sağında yer alan "SGK matrahı" esas alınır.

 

Aylık Gelir Vergisi Matrahı:  Yukarıda hesapladığımız 1. ve 2. ödeme kalemleri (ilk 1000 puan ve sonraki puanlar için hesaplanan ücretler)  toplanır. Bu toplam tutardan %16 emekli sandığı keseneği çıkartılır ortaya çıkan sonuç Aylık Gelir Vergisi Matrahıdır.  Aylık Gelir Vergisinin hesaplanması için kullanılır.

 

Kümülatif (toplam) Vergi Matrahı: Önceki ayların Aylık Gelir Vergisi Matrahlarının toplamını göstermektedir. Hangi gelir vergisi diliminde olduğunuzu anlayabilmenize olanak sağlamaktadır.

Vergi dilimini tespit etmek için, kümülatif vergi matrahınıza, o ayki aylık gelir vergisi matrahını ekleyin. Çıkan sonuç;

12.000 TL'ye kadar ise 15%

12.000 – 29.000 TL arası ise 20%

29.000 TL –  106.000 TL arası ise 27%

106.000 TL'den fazlası ise 35% oranı uygulanır.

 

2- Aylık Gelir Vergisi: Bordronuzun sağ tarafında kesintiler kısmının en başında görülmektedir.

Aylık Gelir Vergisi Matrahı tutarı, vergi dilimi oranı ile çarpılır, çıkan tutardan AGİ eksiltilerek bulunur.

[ Aylık Gelir Vergisi Matrahı x Vergi dilimi ] – AGİ

AGİ: Asgari Geçim İndirimi'dir. Medeni durumunuz, eşinizin çalışıp çalışmadığı ve vekalet edilen çocuk sayısına göre hesaplanır. Ayrıca hesaplamak için buraya tıklayın

 

3- Damga Vergisi:  Tüm ödeme (cari ödenekler de dahil) kalemleri toplanır ve 0,00759 ile çarpılır. (Ortalama olarak Aylık Gelir Vergisi Matrahının %1'ine tekabül eder)

 

ARTIK NET GELİRİMİZİ HESAPLAYABİLİRİZ

[ İlk 1000 Puan için yapılacak ödeme + Kayıtlı kişi puanları için yapılan ödeme + Sosyo-ekonomik gelişmişlik tazminatı ] toplanır. Bu rakamdan,  [Aylık Gelir Vergisi + Damga Vergisi + %16 Emekli Sandığı Keseneği] çıkarılır.

 

(sendika ödeneği ve kişiye özel kesintilere yer verilmemiştir)

 

 

 BORDRONUN 2. KISMININ HESAPLANMASI ( CARİ ÖDENEKLER)

 

CARİ ÖDEMELER

 

İkinci Kısımdaki ödeme kalemleri şunlardır.

1- ASM Gider Ödeneği

2- Gezici Sağlık Hizmeti Gider Ödeneği

 

(Burada tetkik ve sarf malz. Gider ödeneği de bulunmaktadır ama gider olarak aynen çıktığı için ele geçen tutarda hiçbir etkisi yoktur.)

Dip Not: Ödenekler için sadece damga vergisi tahsil edilmektedir (binde 0,79). Gelir vergisine tabii değildirler.

 

1- ASM GİDER ÖDENEĞİ

 

ASM gider ödeneği ise iki kısımdan oluşmaktadır.

İlk kısım: Tavan ücretin, ilin satın alma gücü paritesine çarpımı sonucu elde edilecek rakamın %50'sidir.

4054,28 TL x İlin Satın Alma Gücü Paritesi x 0.5

 

İkinci kısım: Tavan Ücretin, direkt olarak sınıflandırmaya denk gelen oranıyla çarpılması sonucu bulunur. Sınıfsız ASM'ler bu kısım için ödeme alamazlar.

D sınıf için: %10 – C sınıfı için: %20 – B sınıfı için %35 ve A sınıfı için %50 oranında ödeme yapılır.

4054,28 TL x İlin Satın Alma Gücü Paritesi x 0.10 / 0.20 / 0.35 / 0.50 (sınıfsız ASM'ler ödeme alamaz)

İlk kısımdaki ve ikinci kısımdaki tutarlar toplanınca ASM GİDER ÖDENEĞİ hesaplanmış olur.

 

İllere göre hazır hesaplanmış ödenek cetveline buradan tıklayıp bakabilirsiniz.

 

2 – GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ ÖDENEĞİ

 

Gezici sağlık hizmeti ödeneği iki kısımdan oluşmaktadır.

Nüfusa Göre: Gezici hizmet bölgesindeki kayıtlı her kişi için tavan ücretin yüzbinde 7,5'i kadar ödeme yapılır.

[Gezici sağlık hizmeti verilen nüfus x 4054,28 TL x 0.000075] => Mobil nüfusu x 0,304 TL

KM'ye göre: Asgari kat edilmesi gereken her bir kilometre için tavan ücretin onbinde 5'i kadar ödeme yapılır.

[Asgari kat edilmesi gereken mesafe x 4054,28 TL x 0.0005] => Mesafe x 2,027 TL

 

Her iki kısım toplanarak toplam hak edilen gezici sağlık hizmeti tutarı hesaplanmış olur.

 

 

Dr. Selçuk ÖNCE

Çorum Tabip Odası Merkez Konsey Delegesi

 

İllere göre Sos. Ekn. Gel. Tzmn. listesi içi tıklayın

İllere göre ASM Ödenekleri görüntülemek için tıklayın

 

Diğer Yazılar