İSTAHED LOGO

Menü

Ara

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KARAR DEFTERİ NEKADAR ÖNEMLİ!!!

image

Okunma Sayısı

1545

                           Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile hekimleri, gün boyunca yoğun bir şekilde hasta muayenesi ile meşgul olmalarına rağmen birde aile hekimliği tebliği uygulaması ile üzerlerine birçok  müteselsil sorumluluklar verilmiştir.

                          Aile hekimlerinin kendi aralarında karar defterlerine yazılı olarak alacakları tüm kararlar ilerde yaşanabilmesi ihtimal anlaşmazlıkların önüne geçilmesini sağlamış olacaktır.


                         Aile hekimleri özellikle ortak ödeme yapmak zorunda kaldıkları cari ödemeler dediğimiz yani süreklilik arz eden personel, ssk, tazminat, kira, stopaj, temizlik v.b birçok giderlerin aile hekimleri arasında eşit dağıtılması konusunda karar defterlerinin kullanılması gerekir. Ödenecek tutarların ve ödeme yapan aile hekimlerinin imzaları muhakkak alınması gerekmektedir. SÖZ UÇAR, YAZI KALIR...

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Fevzi GÜLTEKİN

fevzigultekin@hotmail.com

Diğer Yazılar