İSTAHED LOGO

Menü

Ara

Eşdeğer İlaç ve Hekim Kanaati

image

Okunma Sayısı

2236

Aile hekimleri arasında, son zamanlarda, birkaç yıl önce yayınlanmış bir genelge üzerinden yapılan, reçetenin muhteviyatının, eczanelerde eşdeğerleri ile değiştirilip değiştirilemeyeceği, hekimin reçete üzerine "muadil ilaç ile değiştirmeyiniz" ibaresi yazıp yazamayacağı üzerinde tartışmalar yapılmakta.

Reçete hekim kanaatini ifade eden  resmi bir evraktır. Reçete ve ifade ettiği hekim kanaatinin, SGK veya bir başka kurumun, ekonomik de olsa farklı kaygılar üzerinden engellenebilecek ya da kısıtlanabilecek en ufak bir baskı sürecine muhatap olmasına izin verilmemesi gerek. Eğer hekime, hastaya uyguladığı tedavinin etki, yan etki ve komplikasyon sorumluluğu doğrudan veriliyorsa, bu tedavinin tanzimi ve uygulanması konusunda tek yetkili kendisi olmalıdır. Zaten hekim kanaati, bu düşünce doğrultusunda,  Tıbbi Deontoloji Tüzüğü tarafından aşağıdaki şekilde güvenceye alınmıştır:
 
Madde 6 - Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiç bir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket eder. Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviyi tayinde serbesttir.
 
Reçeteye kanaatimizi açıkça yazabilmeliyiz. Günlük uygulamamda SGK trarafından ödenmeyen birçok ilaç yazdığım oluyor, hatta bitkisel ya da kozmetik müstahzarlar da yazıyorum. Kullandığım AHBS programının SKRS tanımlarından ekleyerek burun pompası da yazdığım oluyor, elastik bandaj da. Eğer kanaatim sadece bir jenerik isim üzerinde ise, notunu girip onu da o ibare ile yazabilmem gerekir.

Sağlık sisteminin ise hekimin kanaat özgürlüğünü kısıtlama çabası yerine, tersine bu özgürlüğün  önüne çıkabilecek engelleri kaldırması gerekir. Zira bunun sonu,  hekimin kendi karşısına gelen hastanın değil, bugün ekonomi, yarın SGK ama belki öbür gün hastanın özel sağlık sigortası gibi başka dinamiklerin tarafını tutmasına yönelecek bir sürecin "normalleşmesine" varır.

Kısıtlama olacaksa ise hep söylenildiği şekilde, hasta ile kendi sağlık sigortası arasındaki anlaşma doğrultusunda ve hekim ile ilgili olmadan yapılmalı.

Bu durumun TTB'nin de müdahil olduğu şekilde yeniden değerlendirilmesine  ihtiyaç var.
 
Uz.Dr. K.Murat ÜNALMIŞ

Diğer Yazılar