İSTAHED LOGO

Menü

Ara

ŞİMDİ DAHA FAZLA UMUTLUYUM

image

Okunma Sayısı

3210

Değerli Meslektaşlarım

24 yıllık meslek hayatım boyunca çok değişik makamlarda bu ülkeye hizmetler verdim.Bütün bu süre boyunca herkes gibi değişik uygulamalar ve yeniliklere şahit oldum.Galiba birazda şansızlık dolayısı ile bizim nesil hep geçiş dönemlerine dek geldiğinden olsa gerek sürekli yeni uygulamalara muhatap olduk.

Bütün bunlar olurken idareciler ve politikacılar bu yenilikleri uygulayacak olan bizlerin fikirlerini ya sormadı yada daha kötüsü sorduğunda da dediklerimizi hemen hiç göz önünde bulundurmadı.

15-16 Kasım da Ankara da yapılan çalıştaya giderken hep bunları düşünüyordum. Malumunuz  Aile Hekimliği ile ilgili çok şey yapılabilecekken yapılmadığı için hepimiz şikayetçi hale geldik.

Olaya ideolojik olarak en baştan kökten karşı olanlarımızı bir kenara bırakırsak aslında Aile Hekimliği sistemini onaylayan ve destekleyen çoğunluk bile uygulama hataları ve eksiklikler nedeni ile sisteme olan güvenlerini kaybetmeye başlamışlardır.

Aslında çok zor bir süreçten geçtiğimizin bilincinde olarak her şeye rağmen katkıda bulunabilmek için Ankara ya doğru yola çıkarken umutlarımız oldukça azalmıştı sistem için.

Buna rağmen orada elimizden geldiğince tüm diğer il dernek temsilcileri ile birlikte çalıştık. Benim grubun ilk gün çalışması bittiğinde saatler gece yarısını geçmişti. Nasıl olsa kimse dinlemeyecek ve bakanlık bildiğini yapmaya devam edecek bizleri de buraya gaz almak tabiri caiz ise dostlar alışverişte görsünler diye çağırdılar diye düşünenler çoğunlukta idi.

Sunumlar yapılırken ve aralarda Bakanlık bürokrasi ile yakından görüşme şansımız oldu.

Başta Sn Müsteşar Yardımcımız  Doç Dr Turan BUZGAN olmak üzere Sn Genel Müdür Yardımcımız Dr Halil EKİNCİ ve Daire Bşk Dr Osman ÖZTÜRK ile Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av Halil Şen beyler son derece samimi ve dürüst idiler.

Kendilerine sorunları anlattıkça sürekli notlarını aldılar bir çok noktada evet biz bunda eksiğiz en kısa zamanda tamamlayacağız yada olmaz öyle şey sahadakiler saçmalamışlar,diğer ilgili bakanlıklar ile görüşmeleri yürütüyoruz bizlerde sizlerle aynı fikirdeyiz şeklindeki yaklaşımları son derece cesaret verici idi.

Bizler net bir şekilde eksiklikleri belirtip eleştirilerimizi yaparak çözüm önerilerimizi sunduk.Onlarda bütün bu notları kaydederek önümüzdeki ay İl Sağlık Müdürlük yetkililerini aynı şekilde çalıştaya alacaklarını ve onların da katkılarını alarak yönerge vb mevzuat çalışmalarını sürdüreceklerini eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine hız vereceklerini kamuoyu önünde taahhüt ettiler.

En önemlisi hemen hepimizin hem fikir olduğu üzere sorunların belki %80-90'nı mevzuat eksikliğinden çok uygulama hatalarından idi. Ve belki de ilk defa Bakanlık bürokrasisi sahada çalışan memurları ile bakanlığın diğer birimlerinin yasal mevzuatı yanlış ve eksik yorumladıklarını bir iletişim eğitim sorunu olduğunu bu kadar açık bir şekilde kabullenerek belirttiler.

Aslında bu konuda bizler İstanbul olarak birçok ile göre daha şanslı idik çünkü en azından bizler sahanın problemlerini İl Sağlık Müdürlüğümüzle paylaştığımızda birçok konuda çözümler sağlayabiliyoruz ama gördük kü diğer illerde çok fazla yorum hataları ile muhatap meslektaşlarımız ve ne yazık ki çözümü de sağlayamıyorlar.

Bence kendilerine yaptığımız Bakanlık üst bürokrasi ile il temsilcilerinin sürekli ve direkt temaslarını sağlamaya yönelik bir mail grubunun oluşturularak sahanın uygulama vb hatalardan kaynaklanan sorunlarına hızla çözüm üretebilme yeteneğinin kazanılması teklifini hemen kabul ederek Sn Gn Müd Yrd Dr Halil EKİNCİ beyin ilgili birimlere talimat vermeleri samimiyetlerinin bir göstergesi idi.

Bu çalıştay da elde edilen en önemli sonuçlardan bir tanesi de AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ' nin dile getirilmesi idi. Artık cin lambadan çıkmıştır.Nasıl kabından çıkmış bir diş macununu geri yerine koyamazsanız bu AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ fikrini artık kimse yok sayamaz hepimiz her platformda bunu dile getirmeli ve bu yapıyı kurabilmek için çalışmalıyız.

Diğer birçok ülkede uygulamaların olmazsa olmaz koşulu olan Aile Hekimleri birliği vb kurumlar konusunda hem Dr Turan BUZGAN ın hem de Dr Halil EKİNCİ nin de örnekler verirken bahsetmeleri onlarında bu fikri destekledikleri ve kabul ettikleri yorumlarına yol açmıştır ki bu son derece olumludur.

İşveren ve onun temsilcisi idare karşısında birey olarak değil de bir örgüt ile temsil edilmenin gerekliliği herkes tarafından kabul edilmelidir.Bu kurumun yasa ile teşkil edilmesi ve gücünü yasalardan alması gerekmektedir.Yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi işe alınma ve işten ayırma süreçlerinde,denetleme ve cezalandırmalarda,ücretlendirmeler,idari ve mali haklar ile özlük haklarında,eğitim süreçlerinde,konunun işleyiş ve uygulamaları ile yasal mevzuatının hazırlanmasında  bu birliğin aktif ve etken rol alması kaçınılmaz ve elzemdir.

Bütün bu aslında genel kabul gören gerekçeler ve düşünceler nedeni ile artık her platformda bu konu konuşularak  olgunlaştırılacak ve inşallah en kısa zaman da uygulamaya konulacaktır.Tekrar ediyorum artık cin lambadan çıkmıştır.

Bu çalıştay da bir kez daha gördük ki bizler il dernekleri olarak birlik içerisinde hareket etmeye mecburuz.Sorunlarımız bireysel değildir hepimizi ilgilendirmektedir.Nitekim bu bilinçle tüm il dernek temsilcileri hep birlikte muhteşem bir uyum içerisinde çalışarak ortak hedeflere doğru yek vucut olabileceğimizi bir kez daha gösterdik.Herkese şahsım,derneğim ,mesleğim ve ülkem adına sonsuz teşekkürler ediyorum.

Uzun zamandır belki de ilk defa hepimizin hem bakanlığın hem de sahada çalışan bizlerin aynı gemide olduğunu ve aslında sorunların hepimizi ilgilendirdiğini başarı veya başarısızlığın hepimizin problemi olduğunu bu kadar net bir şekilde tekrar hatırlamanın verdiği keyif ve motivasyonla şimdi Aile Hekimliğinin geleceğinden

ESKİSİNDEN DAHA FAZLA UMUTLUYUM

 

image

Diğer Yazılar