İSTAHED LOGO

Menü

Ara

Son günlere dair

image
yazar Recep KOÇ
13 Eylül 2011
Köşe Yazıları

Okunma Sayısı

2209

İSTAHED kurulduğu günden beri siyaset üstü Aile Hekimlerinin hak ve çıkarlarını korumak ve savunmak için mücadele vermeye çalışmaktadır.Sizlerin destekleri ile kısmende başarılı olduğumuza inanıyorum.Cari giderlerin 10 aya uzatılması, süt izninin 3 saate çıkarılması yetersiz olsa bile kazanılmış hak sayılmalıdır. 8 Haftalık gözaltı ve tutukluluk süresinin uzatılmaması, açığa alınma ve fesih sebeplerinin mahkeme kararlarına bağlı ve açık olarak tam belirlenmemiş olması ,657 sayılı DMK benzer maddelerin konmasına rağmen uçlarının açık olması eksik yönlerindendir.Aynı şekilde ASM  masraflarına şimdiye kadar iştirak etmeyen aile hekimlerinden kesintilerin yönetmelik çıktığı tarihden geçerli olması geçmişe yönelik yaptırımı güçleştirmektedir.Laboratuar damga vergisinin kaldırılmaması,sınıflamalar ile ilgili iyileştirme olmaması,ceza puanlarının düzenlenmemesi,aile hekimlerine nöbet verilmemesi ,Maliye ile problemlerin netleştirilmemesi,ASM lere tüzel kişilik kazandırılmaması (her yıl değişecek olan yönetici hekimlere abonelikler ve vergi konularında sorumluluk verilmesi) ,yerel idarelere sorumluluk verilmemesi (halbuki kamu hastaneleri kanununda yönetim kurullarında yerel idarelere söz hakkı verilmek istenirken 1. basamakta dışlanmaktalar.), aynı iş yapıldığı halde farklı emeklilik ücretlerinin düzeltilmesi konusunda çalışmaların yapılmamış olması,Bakanlıkta Aile Hekimliği Genel Müdürlüğünün şimdiye kadar kurulmamış olması ve her Müdürlükten farklı seslerin çıkmasının önlenememiş olması  sistemin başarısını engellemektedir.

    Federasyon seçimlerinden sonra yönetime gelecek arkadaşlarımızla işbirliği içersinde yeni kazanımlar elde edebileceğimize inanıyor aday olacak değerli meslektaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla.

 

Diğer Yazılar