18 ARALIKTA BİZ DE VARIZ ! ÇÜNKÜ;

İSTAHED olarak 18 Aralık Pazar günü Tünel-Taksim yürüyüşünde varız;

 

Çünkü, bize önerilen ve istediğimiz Aile Hekimliğini yapmak istiyoruz,

Çünkü, sağlık personeline şiddetin yaşanmadığı daha güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz,

Çünkü, sağlık, izin ve emeklilik gibi durumlarda hak kaybı yaşamak istemiyoruz,

Çünkü, hekim olarak, bilim ve sanatımızı, kanaatimiz doğrultusunda uygulamak istiyoruz,

Çünkü, angarya işlerle uğraşmak değil koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgilenmek istiyoruz,

Çünkü, toplu sözleşme hakkımız olsun istiyoruz,

Çünkü, kamusal hizmetimizi kamu binasında yapmak istiyoruz,

Çünkü, esnek mesai adı altında örtülü fazla mesai istemiyoruz,

Çünkü, Aile Hekimliği Birimlerimizin bir ticarethaneye dönüşmesini istemiyoruz,

Çünkü, zamanında maaşımızı almak istiyoruz

Çünkü, kişilere değil kurallara bağlı çalışmak istiyoruz, 

Çünkü, bugüne kadar ki dünya örneklerinden faydalanmak istiyoruz,

Çünkü, sağlıktaki bütün basamakların uyum içinde çalışmasını istiyoruz, 

Çünkü, negatif performansla değil, pozitif motivasyonla çalışmak istiyoruz,

Çünkü, sağlıkta eşitlik istiyoruz,

 

    Çünkü, İSTAHED olarak biliyoruz ki ancak Hekim mutlu ise Hasta da mutlu olur.

PAYLAŞ