4 ARALIK İŞ BIRAKMA EYLEMİ DAVALARINI KAZANIYORUZ

ÖRNEK KARAR: DERNEKLER DE İŞ BIRAKMA EYLEM KARARI ALABİLİR

4 Aralık 2013’de İSTAHED olarak bir ilki gerçekleştirmiş ve kötü gidişe dur demek, kamuoyunun dikkatini çekmek için DERNEK olarak 1 günlük iş bırakma kararı almıştık. Bundan sonra diğer İl derneklerimiz, AHEF, TTB ve Sendikalarımız eylemi desteklemişlerdi. İdare ise her zaman ki gibi denetlemelerde bulunmuş ve işe mazeretsiz gelmemekten dolayı üyelerimize ceza puanları vermişti. Bizler de cezaları yargıya taşıdık. Önce sendikal haktan dolayı iki arkadaşımız adına açılan davları kazandık. Bir arkadaşımız için açtığımız davada da AİHS ve Türkiye’nin imzalayarak taraf olduğu İLO Sözleşmelerindeki Kamu Çalışanları Örgütlerinin sadece sendikalar değil, diğer Sivil Toplum Kuruluşlarını da kapsadığını ve Kamu Örgütlerinin etkinlik,eylem ve faaliyetlerinden dolayı üyelerinin cezalandırılamayacağına vurgu yaptık. İstanbul 5. İdare Mahkemesi de lehimize karar verdi ve verilen ceza puanını iptal etti. Karar gerekçesinde ”Olayda; davacının, üyesi olduğu derneklerin yetkili kurullarınca alınan karara uyarak aile hekimleri hakkında özlük haklarını azaltan, kazanılmış hakların elinden alan birinci basamak sağlık hizmeti ile ilgili olmayan yeni görevlerin bulunduğu yasal düzenlemeleri kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 04.12.2013 tarihinde 1 gün göreve
gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, örgütlenme özgürlüğü kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinde izinsiz işe gelmemek fiilinin sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varıldığından, disiplin suçu teşkil etmeyen eylemi nedeniyle davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. ” denilmiştir.
Kararın Aile Hekimliği camiası için hayırlı olmasını diler, avukatlarımız ve Hukuk Komisyonumuza teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız…

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ