6-7 Eylül 2014 İlçe Başkanları Çalıştayı Sonuçları

Değerli Meslektaşlarımız.

6-7 Eylül 2014 tarihinde İlçe Başkanları Çalıştayı Yönetim Kurulu üyeleri ve İSTAHED İlçe Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Aile hekimliğinde İş yükü analizi çalışmasının yapıldığı ve Örgütlenme çalışmalarımızın değerlendirildiği toplantıda ;
1- İSTAHED’in aktivist yapısının temel yapı olan İlçe örgütlenmelerine yeni aktivistler kazandırmak üzere planlama yapılmasına,
2- İlçe Başkanları tarafında ilçe faaliyetlerinin 3/6 ay ara ile Örgütlenme sorumlusuna sunulmasına ; ilgili çalışma için şablon oluşturulmasına,
3- İlçe başkanlarının ve Yönetim Kurulunun desteği ile ilçe toplantılarının organize edilmesine
4- Acil nöbetlerine iştirak etmeme kararlılığımızın sahaya deklere edilmesine ve İlçelerde nöbete katılımın birebir takibinin daha etkin yapılmasına,
5-İş yükü Analizi çalışmasının detaylandırılarak Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna duyurulmasına,
6- 09/08/2014 tarihinde STK larla yapılan toplantıda alınan kararlara istinaden ; 4483 sayılı yasa hakkında bilgilendirme yapmak üzere STK avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilecek hukuk paneline katılımın sağlanması için çalışmaların başlatılmasına,
7- Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu ve İlçe başkanlarının katılımıyla yıl sonu değerlendirilmesi yapmak ve 2015 yılı çalışma planın oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

PAYLAŞ