ASM NÖBETLERİNE İLK DAVAMIZI AÇTIK

ASM NÖBETLERİ İÇİN İLK DAVA AÇILDI.

Avukatlarımız Gülümser Uğurlu ve Özer Uğurlu tarafından, Ocak ayı Cumartesi yedek nöbeti için ” mevzuatta verilen diğer görevleri yapmamaktan dolayı” 5 ihtar puanı verilen,ardından Valilik tarafından ihtar puanı cezası onaylanan bir üyemiz için İstanbul İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Bu davada üç nokta öne çıkarılmıştır :

1- Ceza ve disiplin suçlarının yönetmelik ile değil, Kanun ile düzenlenmesi gerektiği,
2- Soruşturmanın usulüne uygun yapılmadığı
3- Yedek nöbetinin görev tanımının, bekleme şekil ve yerinin genelgede düzenlemesinin olmadığı

Davamızın tüm Aile Hekimliği Camiasına Hayırlı Olması dileriz. Mücadelemiz her alanda devam edecektir..

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ