BEYAZ ÖNLÜĞÜN KARA GÜNÜ

Dün;
Ömrünü CAN kurtarmaya adayan bir Meslektaşımızı daha,
CAN ALICI bu Sağlık sistemine KURBAN verdik:
Gene Görevi başında,
Gene Yalnız,
Gene Savunmasız…
Biz, Sağlığın Korunmasını Hedef aldık;
Failleri ise Harcanmasını…
Sağlığa uzanan Kötü Ellere
Kötü elleri cesaretlendirenlere,
Sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyen İdarecilere
Öfkeliyiz,
1 Haziran Pazartesi YASTAYIZ.
İsyandayız…

Meslek Örgütlerimiz AHEF ve TTB’in aldığı Karara Uyuyoruz,
Sendikalarımızın İş Bırakma Eylemini Destekliyoruz:
İSTAHED olarak,
1 Haziran 2015 Pazartesi günü, Ettiğimiz yeminin gereği Kardeşimiz olan Dr. Kamil Furtun’un acısı nedeniyle, Aile Sağlığı Merkezlerinde Hizmet veremiyoruz,
Yastayız,
KAPALIYIZ..!
Beyaz önlüklerimizle, saat 10:30 da İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanıp; tüm meslektaşlarımızla birlikte İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne ”ŞİDDETE KARŞI” YÜRÜYORUZ..!

Kamuoyuna, üyelerimize ve tüm Sağlık Çalışanlarına saygıyla duyurulur.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ