BEYKOZ AİLE HEKİMLERİ ASM NÖBETİNE HAYIR DEDİ

2 Aralık 2014 tarihinde Beykoz Aile Hekimleri Beykoz Soğuksu ASM de toplandı. Toplantı gündemi, Beykoz’un doktorlarını daha kolay iletişim kurabileceği bir haberleşme ortamı oluşturmak, güncel sorunlarımızdan acil ve ASM nöbetleri, sözleşmeler, alınan eylem kararları ve bunlara katılım koşulları idi. Arkadaşımız Emrah Kırımlı bir Facebook grubu kurdu ve Beykoz Aile Hekimlerinin bir kısmı gruba katılarak iletişim başlatılmış oldu. İlçemizde acil nöbetlerine giden hekim oranı 70 Aile Hekiminden 2-3 gibi. ASM nöbetlerinde de benzer sonuçların oluşması için hep birlikte çaba gösterileceği kararlaştırıldı. Toplantımıza İSTAHED Başkanı Dr. H. Esin Şener, YK üyesi Dr. Gürsel Özer, Dr. Sema Aypolat Kurtuluş ve Dr. özgür Nehir sonradan katıldılar. İSTAHED’in daha iyi örgütlenmesi ve Aile Hekimlerinin haklarını daha net bir şekilde bilecekleri bir eğitim programının oluşturulması gerekliliği hususunda ortak görüş sunuldu. Katılan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür eder hepimize daha huzurlu bir çalışma ortamı dilerim.
    Dr. Aret Hemengül
İSTAHED Beykoz ilçe Başkanı

PAYLAŞ