Dr. Özgür Akbaba
Bilim ve Eğitim Komisyonu Üyesi

Dr. Handan Karahan Saper
Bilim Komisyonu Üyesi

Dr. Ayşe Seda D. Dengi
Bilim Komisyonu Üyesi

Dr. Hamza Özdemir
Bilim Komisyonu Üyesi

Dr. Volkan Mutluer
Bilim Komisyonu Üyesi

PAYLAŞ