Ana Sayfa HUKUK

HUKUK

1 TEMMUZ 2020 SONRASI İŞE GİRİŞ RAPORU

        2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı Kanun, az tehlikeli işyerleri için bir türlü yürürlüğe girememişti. 2014 Ocak' ta yürürlüğe girmesi gereken yasa...

GÜNÜN HUKUK SKORU İSTAHED: 5 İDARE : 0

Biliyorsunuz çok sayıda aile hekimi arkadaşımızın geçmişe dönük kira davaları devam ediyordu. İdare, aile hekimlerinden kira kontratı yapmadığı geçmiş dönem için kira talep etmiş...

ADALET Mİ, EGO TATMİNİ Mİ ?

ADALET Mİ EGO TATMİNİ Mİ ? 12.08.2017 tarihinde Adli-defin nöbetçisi olduğu gün ölü muayenesine çağrılan aile hekimi arkadaşımız, olay yerine gidebilmesi için araç gönderilmesini veya...

COVİD-19 NORMAL HASTALIKTIR DİYEN GENELGEYE İPTAL DAVAMIZI AÇTIK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarının amir hükümlerine , hakkaniyete ve Anayasaya alenen...

YARGITAY DAN DERS NİTELİĞİNDE KARARA ONAMA

Kesin kayıtlı olduğu aile hekiminin kurum dışı mesaide olduğu saatlerde aile sağlığı merkezine başvuran hastaya doktorunun kurum dışı mesaide olduğu belirtilmiştir. Bunun üzerine başka...

Denetim Formları ve Gruplandırma Rehberi

Aile Hekimliği Gruplandırma RehberiOlağandışı Denetim FormuASM Denetim FormuAHB Denetim Formu

SOĞUK ZİNCİRDE HUKUKİ SORUMLULUĞUMUZ

SOĞUK ZİNCİRDE HUKUKİ SORUMLULUĞUMUZ   Aile hekimliğindeki en önemli sorumlulukların ve haliyle sorunların başında geliyor soğuk zincir.   Bugüne kadar birçok arkadaşımızın hem maddi tazmin ödemesine hem de...

BİR HUKUKSUZ SÖZLEŞME FESHİ DAHA İPTAL EDİLDİ

BİR HUKUKSUZ SÖZLEŞME FESHİ DAHA İPTAL EDİLDİ Ağustos 2019 ta İstanbul genelinde 14 Aile Hekimi arkadaşımızın sözleşmesi kendilerine hiçbir savunma hakkı verilmeden hukuksuz olarak feshedilmişti....

HUKUKSUZ FESİHLER YARGIDAN DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

Ağustos 2019 ta İstanbul genelinde 14 Aile Hekimi arkadaşımızın sözleşmesi kendilerine hiçbir savunma hakkı verilmeden hukuksuz olarak feshedilmişti. Ardından bir kaç ay içerisinde yine...

  SÖZDE İLETİŞİM HATTI: SABİM ve CİMER ŞİKAYETLERİ

01.01.2004 yılında kurulan Alo 184 Sabim hattının sitesinde amaç olarak şöyle geçiyor,   “Kısaca SABİM;   Sağlık hizmetlerinin niteliğinden dolayı etkili bir iletişim sürecinin zorunlu olduğunun bilinciyle   —Sağlık hizmetlerini...