Giresun’da bir vatandaşımızın aile sağlığı merkezinden polis eşliğinde çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek vefatı ile sonuçlanan olayın üzüntüsünü yaşarken, olayda adı geçen hekim arkadaşımızın açığa alınması ile sonuçlanan linç dalgasına karşı basını ve kamuoyunu bilgilendirmenin görevimiz olduğunu düşünmekteyiz. Olayın tamamını şimdilik tüm ayrıntıları ile kimsenin bilmesi mümkün olmasa da hekim...
Ülkemizde devlet ve özel sektörde toplam 1 Milyon civarı sağlık çalışanı bulunmaktadır. Bizler, ailelerimizle birlikte yaklaşık 5 milyonu bulan sayımıza rağmen gittikçe büyüyen sorunlarımızın ülke gündeminde kendine yer bulamamasını anlayamıyoruz. Defalarca söz verilmesine, hatta tarih verilmesine rağmen yıpranma payında bir gelişme olmamasından, emeklilik ücretlerinin düşüklüğüne, atanmayı bekleyen yardımcı sağlık personellerinden,...
İstanbul olarak Aile hekimliğine geçtiğimiz tarihten 2 ay sonra çıkarılan ücret yönetmeliğiyle katsayılar düşürülüp aldığımız ücretlerin ciddi oranda düşürülmesinin yanında, daha önce olmayan bir şekilde gruplandırma kriterleri çıkarılarak cari giderler de yarıya düşürüldü. Her sene bilimsel gereklilik olmamasına rağmen yönetmeliklerde yeni masraf kalemleri Bakanlık tarafından ortaya atıldı, sonra getirdikleri...
Beyaz kod; Sabah kendi hasta çocuğunu evde bırakıp, ateşlendiği için endişe duyduğunuz sizin çocuğunuzu tedavi etmeye çalışan doktorun çığlığıdır, Beyaz kod; sizi hiç tanımadığı halde size gıcığı olduğunuzu düşündüğünüz hekimin isyanıdır, Beyaz kod; güvenlik şeridini kullanan magandalar yüzünden geç gelen ambulanstaki şoförün acil tıp teknisyeninin imkansızlığıdır, Beyaz kod, obez olduğunuz için damarınızı...
Cüneyt Özdemir ile şarkıcı Dilber Ay canlı telefon bağlantısında Dilber Ay’ın cezaevi günlerini konuşuyordu. Cüneyt Özdemir sordu; Dilber Hanım ceza evinde mesela en çok istenen beş şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Dilber Ay yanıt verdi: Zorunda mıyım? Cüneyt Özdemir mahcup: Hayır mümkünse diyorum... Dilber Ay tekrar etti: Zorunda mıyım? Cüneyt Özdemir...
Yine gündemimize işe giriş raporları oturdu. Raporu verelim mi, vermeyelim mi ?  6331 Sayılı İş güvenliği ve Güvenliği Kanununun 15.inci maddesi uyarınca işverenler, çalışanı işe başlatmadan önce, çalışanın sağlığının işe uygunluğunu gösteren bir işe giriş sağlık raporu ve çalışanın işe devamı süresince anılan maddede belirtilen aralıklarda veya durumlarda çalışanın sağlık...
ÖNCELİKLE MESLEK LİSELERİ OLMAK ÜZERE OKUL KAYITLARINDA SAĞLIK RAPORU TALEBİ HAKKINDA Her yıl Eylül ayı geldiğinde okullara kayıtların başlaması ile birlikte bu okulların idarelerince bazı yönetmeliklere dayanılarak ya da keyfi şekilde Kayıt şartları arasına Sağlık Raporu da eklenmekte binlerce öğrenci amacı içeriği nasıl alınması gerektiği ve hangi okullar için hangi...
İSTAHED'in müdahil olduğu davada Mahkeme idareye ödeme sözleşme yönetmeliğinin "sözleşmenin yetkili mercii tarafından sona erdirilmesi" başlıklı 13. maddesinin 6. fıkrasını hatırlattı: İlgili fiillerin öğrenildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde işlem başlatmaz, takip eden altı ay içerisinde bu işlemi sonlandırmaz veya fiilin işlendiği tarihten itiraben 2 yıl içinde sözleşme fethedilmezse...
Hain ve darbeci terör örgütünün bizleri ve ülkeyi sarstığı şu günlerde en çok konuşulan "açığa alınma, görevden uzaklaştırma, vb." gibi hukuki durumları OHAL ve Aile Hekimliği mevzuatı açısından inceleyip, açıklamaya çalışmakta fayda görüyorum. Olağanüstü Hal nedeniyle alınacak tedbirlerin belirlendiği ve 23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan 667 sayılı KHK'nın, Kamu Görevlilerine...
Sağlık Bakanlığı yeni bir icraatı Aile Hekimleri ve halkla buluşturmaya hazırlanıyor: Halk Sağlığı Merkezi, kısa adıyla HASAM. Yaklaşık 3 yıldır devam eden direnişimiz sonucu, bir türlü tutturulamayan nöbetler, bilindiği üzere her sene şekil değiştirmektedir. 2014 yılında acil nöbetleriyle başlayan maceramız, 2015 yılında ASM nöbetlerine evrilmiş, ve nihayetinde 2016 yılında yeni uğraşımız HASAM...