Yine gündemimize işe giriş raporları oturdu. Raporu verelim mi, vermeyelim mi ?  6331 Sayılı İş güvenliği ve Güvenliği Kanununun 15.inci maddesi uyarınca işverenler, çalışanı işe başlatmadan önce, çalışanın sağlığının işe uygunluğunu gösteren bir işe giriş sağlık raporu ve çalışanın işe devamı süresince anılan maddede belirtilen aralıklarda veya durumlarda çalışanın sağlık...
ÖNCELİKLE MESLEK LİSELERİ OLMAK ÜZERE OKUL KAYITLARINDA SAĞLIK RAPORU TALEBİ HAKKINDA Her yıl Eylül ayı geldiğinde okullara kayıtların başlaması ile birlikte bu okulların idarelerince bazı yönetmeliklere dayanılarak ya da keyfi şekilde Kayıt şartları arasına Sağlık Raporu da eklenmekte binlerce öğrenci amacı içeriği nasıl alınması gerektiği ve hangi okullar için hangi...
İSTAHED'in müdahil olduğu davada Mahkeme idareye ödeme sözleşme yönetmeliğinin "sözleşmenin yetkili mercii tarafından sona erdirilmesi" başlıklı 13. maddesinin 6. fıkrasını hatırlattı: İlgili fiillerin öğrenildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde işlem başlatmaz, takip eden altı ay içerisinde bu işlemi sonlandırmaz veya fiilin işlendiği tarihten itiraben 2 yıl içinde sözleşme fethedilmezse...
Hain ve darbeci terör örgütünün bizleri ve ülkeyi sarstığı şu günlerde en çok konuşulan "açığa alınma, görevden uzaklaştırma, vb." gibi hukuki durumları OHAL ve Aile Hekimliği mevzuatı açısından inceleyip, açıklamaya çalışmakta fayda görüyorum. Olağanüstü Hal nedeniyle alınacak tedbirlerin belirlendiği ve 23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan 667 sayılı KHK'nın, Kamu Görevlilerine...
Sağlık Bakanlığı yeni bir icraatı Aile Hekimleri ve halkla buluşturmaya hazırlanıyor: Halk Sağlığı Merkezi, kısa adıyla HASAM. Yaklaşık 3 yıldır devam eden direnişimiz sonucu, bir türlü tutturulamayan nöbetler, bilindiği üzere her sene şekil değiştirmektedir. 2014 yılında acil nöbetleriyle başlayan maceramız, 2015 yılında ASM nöbetlerine evrilmiş, ve nihayetinde 2016 yılında yeni uğraşımız HASAM...
Türkiye'de kurulmak istenen sağlık sisteminin ne olduğuna karar verilmesi gerekiyor artık. Aile hekimliği veya benzer uygulamaları ile birinci basamağın ön planda ve merkezde olduğu bir sağlık sistemi mi hedeflenmektedir yoksa merkezinde hastaneciliğin ve dolayısı ile korumadan daha çok tedavi etmenin ağırlıkta olduğu maliyetlerin artmaktan çok astronomikleştiği bir sistem mi...
 NET ASGARİ ÜCRET (Bekar) 1.300,99 TL NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN) 1.325,69 TL ...
Angarya, ilk çağlardan günümüze kadar süregelen, otorite sahibi kişilerin zorla yaptırdığı, genellikle karşılığında para verilmeyen ya da ederinin çok altında ücretle yapılması dayatılan iştir.  Peki angarya kölelik midir? Teknik olarak kölelik diyemeyiz. Çünkü kölelikte birey mülk olarak adlandırılır, alınıp satılabilir, angaryada ise sömürülen sadece bireyin iş gücü, emeğidir... Kişi özgür kabul edilir.Tarihi şöyle bir irdelediğimizde,...
  GELİR KALEMLERİ VE HESAPLAMASI Bir Aile Hekimi bordrosu temel olarak 2 kısımdan oluşur. İlk kısımda aile hakimlerinin vermiş olduğu hizmetlere yönelik ödemeler yer alırken ikinci kısımda verilen bu hizmetlere istinaden yapılan harcamalar için "ödenekler" yer almaktadır. İlk kısımdaki ödeme kalemleri; 1- İlk 1000 puan için yapılan ödeme 2- Kayıtlı kişi puanları için yapılan ödeme 3- Sosyo-ekonomik gelişmişlik tazminatı ödemesi   Birime kayıtlı olan ilk 4000 kişilik nüfusu,...
Ortalık yangın yeri. Her gün yeni ölüm haberleri geliyor. Ülkemiz gittikçe daha büyük bir şiddet sarmalına sürükleniyor. Bu tabloda kendi akıl sağlığımızı korumamız bile son derece zorken bir yandan da halkımızın sağlık hakkını eksiksiz alabilmesi için mücadele ediyoruz. Aslında bu hep böyleydi. Başka bir sürü sorun sağlık hakkı mücadelesinin...