Dün sabah itibarıyla sağlık raporlarına dair bir düzenleme aile hekimliği camiasında yankılanmaya başladı.Bakanlık sitesinden duyuru şöyle başlıyordu: “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayınlanmıştır. Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019” Tamam sonunda sesimiz duyuldu ve bu anlamsız ve aynı zamanda her birimiz için çok ciddi davalara gebe olan  ''sağlık raporu karmaşası''...
 Yıl: 2011  Yer: İstanbul Sağlık Müdürlüğü      Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci ile konuşuyoruz, ‘’ Müdürüm, Aile Hekimliğine 657 den geçenler için 5258 sayılı kanuna haklarının devam ettiğine dair madde konmuş, ama özelden geçen hekimler için böyle bir dayanak yok. Emekli olduklarında kıdem tazminatı düşünmüyor musunuz? ‘’  Cevap:  ...
19 Mart 2019 2017 Yılıydı, İstanbul’ da Aile Hekimliği Uygulamasının 7. yılını yaşıyorduk. O günlerde bir söylenti dolaşmaya başlamıştı, hatta bir taslak olarak yeni yönetmelik sahaya yayılmıştı: “ Aile hekimliğinde ücret ödemelerinde tavan nüfus 3500 e düşürülecek” deniyordu. O zamanlar henüz bu kadar boş birim açılmamış, tıp fakültelerinden bu kadar çok mezun verilmemişti. Yani...
Grip aşısı nedir? Mevsimsel Grip (İnfluenza) aşısı içeriğinde bulunan 3 veya 4 tip influenza virüsüne karşı etkili olan bir aşıdır. Bu aşı, influenza virüsü dışında grip etkeni olan rhinovirüs, RSV, Coronavirus veya parainfluenza virüslerinin yol açtığı griplere karşı koruyucu özellik taşımaz. Grip aşısı içeriği nasıl tayin ediliyor? Dünya Sağlık Örgütü tarafından her...
Giresun’da bir vatandaşımızın aile sağlığı merkezinden polis eşliğinde çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek vefatı ile sonuçlanan olayın üzüntüsünü yaşarken, olayda adı geçen hekim arkadaşımızın açığa alınması ile sonuçlanan linç dalgasına karşı basını ve kamuoyunu bilgilendirmenin görevimiz olduğunu düşünmekteyiz. Olayın tamamını şimdilik tüm ayrıntıları ile kimsenin bilmesi mümkün olmasa da hekim...
Ülkemizde devlet ve özel sektörde toplam 1 Milyon civarı sağlık çalışanı bulunmaktadır. Bizler, ailelerimizle birlikte yaklaşık 5 milyonu bulan sayımıza rağmen gittikçe büyüyen sorunlarımızın ülke gündeminde kendine yer bulamamasını anlayamıyoruz. Defalarca söz verilmesine, hatta tarih verilmesine rağmen yıpranma payında bir gelişme olmamasından, emeklilik ücretlerinin düşüklüğüne, atanmayı bekleyen yardımcı sağlık personellerinden,...
İstanbul olarak Aile hekimliğine geçtiğimiz tarihten 2 ay sonra çıkarılan ücret yönetmeliğiyle katsayılar düşürülüp aldığımız ücretlerin ciddi oranda düşürülmesinin yanında, daha önce olmayan bir şekilde gruplandırma kriterleri çıkarılarak cari giderler de yarıya düşürüldü. Her sene bilimsel gereklilik olmamasına rağmen yönetmeliklerde yeni masraf kalemleri Bakanlık tarafından ortaya atıldı, sonra getirdikleri...
Beyaz kod; Sabah kendi hasta çocuğunu evde bırakıp, ateşlendiği için endişe duyduğunuz sizin çocuğunuzu tedavi etmeye çalışan doktorun çığlığıdır, Beyaz kod; sizi hiç tanımadığı halde size gıcığı olduğunuzu düşündüğünüz hekimin isyanıdır, Beyaz kod; güvenlik şeridini kullanan magandalar yüzünden geç gelen ambulanstaki şoförün acil tıp teknisyeninin imkansızlığıdır, Beyaz kod, obez olduğunuz için damarınızı...
Cüneyt Özdemir ile şarkıcı Dilber Ay canlı telefon bağlantısında Dilber Ay’ın cezaevi günlerini konuşuyordu. Cüneyt Özdemir sordu; Dilber Hanım ceza evinde mesela en çok istenen beş şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Dilber Ay yanıt verdi: Zorunda mıyım? Cüneyt Özdemir mahcup: Hayır mümkünse diyorum... Dilber Ay tekrar etti: Zorunda mıyım? Cüneyt Özdemir...
Yine gündemimize işe giriş raporları oturdu. Raporu verelim mi, vermeyelim mi ?  6331 Sayılı İş güvenliği ve Güvenliği Kanununun 15.inci maddesi uyarınca işverenler, çalışanı işe başlatmadan önce, çalışanın sağlığının işe uygunluğunu gösteren bir işe giriş sağlık raporu ve çalışanın işe devamı süresince anılan maddede belirtilen aralıklarda veya durumlarda çalışanın sağlık...