Defin nöbetlerine karşı danıştayda davamız açılmıştır

Defin İşlemleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair 19 0cak 2013 tarihli Yönetmelik
hakkında İSTAHED adına Av.Gülümser Uğurlu tarafından 18/03/2013 tarihinde
yürürlüğün durdurulması ve iptali  için Danıştay’da dava açılmıştır.

  Dava dilekçemizde:

  1- Defin
nöbetleri yönetmeliğinin Hıfzısıhha ve Büyükşehir Kanunlarına aykırı bir
şekilde hazırlandığı ve Aile Hekimliği Kanunundaki görev tanımına uymadığı
halde aile hekimlerine bu görevin yasalara aykırı şekilde yönetmelik ile yaptırılmak
istenmesi

 2- Hıfzısıhha
Kanununda tanımı yapılan Hükümet Tabibi teriminin ,Aile hekimliği Kanununda
yeri olmadığı halde yönetmelikte aile hekimlerini ifade ettiğinin belirtilmesi
 

 3- Görevi açıkça
belirtilen aile hekimlerinin hiçbir şekilde görev tanım ve amacına uymayan
hizmetlerde, üstelik haftalık 40 saatlik mesai sonrası çalıştırılmasının
Anayasaya aykırılığı konusu öne sürülmüş olup, davamız açılmıştır.

   
 Sonucunun tüm Aile Hekimliği Camiasına hayırlı olması dileğimizle.

PAYLAŞ