Genelge İptal Davamız Açılmıştır

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Aile Hekimliği Çalışanlarına Cumartesi günleri 8 saatlik ”nöbet” getiren 2014/33 sayılı Genelgesine karşı, Yürütmeyi durdurma ve Genelge İptali istemiyle Danıştay’da davamız, İSTAHED Hukuk Komisyonu ve Bürosunun çalışmalarının tamamlanmasıyla açılmıştır.

PAYLAŞ