HUKUKSUZ İŞLEMLERİN KARŞISINDAYIZ

Kamuoyuna Duyurulur.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi olan, aynı zamanda Adana’da aile hekimi olarak çalışan Dr. Yaşar Ulutaş’ın, aile hekimliği sözleşmesinin feshedildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisi hakkında açılmış dava devam ederken bakanlığın keyfi, hukuksuz uygulamaları sonucunda meslektaşımızın aile hekimliği sözleşmesinin fesh edilmesinin, iş akdinin sonlandırılmasının tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. İSTAHED olarak her zaman hukuksuz işlemlerin karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.
Konuyla ilgili Türk Tabipleri Birliğinin alacağı kararlar tarafımızca takip edilmekte olup, Türk Tabipleri Birliğinin alacağı kararlara destek vereceğimizi kamuoyuna deklare ederiz.
Saygılarımızla.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ