İDARE MAH : RED , BÖLGE İDARE: RED , DANIŞTAY : VERİLEN KARAR HUKUKSUZ


    İstahed Hukuk’tan bir hukuk zaferi daha.

Devlet hizmet yükümlülüğü kurasında eş durumu mazeretiyle İstanbul’a atanan meslektaşımız; atandıktan 1 ay sonra aile hekimliği sözleşmesi imzalamış ve görevini ifa ederken eşinin İstanbul’daki görevi sona erdiğinde, senin mazeretin de sona erdi denilerek aile hekimliği sözleşmesi feshedilmişti.

Aile hekimliği sözleşmesinin fesih koşullarında böyle bir hüküm bulunmaması nedeniyle verilen kararın hukuksuz olduğunu belirterek yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davası açmıştık. İdare Mahkemesi verilen fesih kararının hukuka uygun olduğunu belirterek talebimizi reddetmişti ve bu kararı istinafa götürdük. Bölge İdare Mahkemesi de aynı şekilde idare mahkemesi kararını onadı. Ancak bu durum bizi yıldırmadı ve kararı Danıştay’a götürerek davamızda ne kadar haklı olduğumuz gördük.

Danıştay , Bölge İdarenin verdiği kararın hukuka uygun olmadığını belirterek kararı bozdu ve yeni bir karar vermesi için kararı ilgili mahkemeye tekrar gönderdi.

Her davamızda tüm hukuk yolları tükenene kadar davamızın peşinden koşuyoruz. Bu konuda titizlikle çalışan Uğurlu Hukuk Bürosu avukatlarına ve Hukuk Komisyonumuzda emek veren meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ