İMHA DİYORSAN İSPATLAMAKLA MÜKELLEFSİN

    Bağışıklama, birinci basamak çalışanları olarak lojistikten uygulamaya kontrolümüz altında olmakla birlikte, bundan sadece biz sorumlu değiliz. Aşı ile ilgili sorun yaşayabilecek aile hekimi meslektaşlarımıza yaptığımız uyarılarda ;
   -Konuyla ilgili tutanaklarını düzgün tutmalarını
   -Müdürlüğün de soğuk zincir uygulamasından sorumlu olduğunu,
   -Aşı imha olduğunda ya da kullanılamaz kararı alındığında bunu ispatlamanın iddaa eden tarafın sorumluluğunda olduğunu,
   -İcra ile ücret talebinde, icra dairesinden ödeme yazısı geldiğinde yazının geldiği icra dairesine 7 gün içerisinde itiraz edilmesini, bu durumda idarenin parayı alabilmesi için dava açması gerektiğini ve dava sürecinde de avukatımızın desteği ile hareket etmelerini
öneriyoruz.
Bu kararda da yaptığımız uyarıların mahkeme tarafından da aynı şekilde değerlendirildiğini gördük. Bize ulaşan üyemize, verdiğimiz hukuki destekle bir soğuk zincir davası daha kazanmış olduk.

   Soğuk zincir kırılmalarıyla ilgili neredeyse hiç dava kaybetmeyen ve davanın bu netice ile sonuçlanmasını sağlayan başta Uğurlu Hukuk Bürosu değerli avukatlarına ve İSTAHED Hukuk Komisyonuna teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ