İSTAHED-İTO EYLEMİ BUGÜN AVCILARDA

17

27 temmuz 2012 cuma günü

mesai bitiminde

AVCILAR GÜMÜŞPALA ASM de

toplanıyoruz