İSTAHED Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanlığından

Derneğimizin
Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2015 tarihinde 12:00 – 16:00
saatleri arasında Dernek Merkezinde (Adres: Büyükşehir Mah. Cumhuriyet
Cad. Ekinoks Rezidans E/1 Blok Daire:140 Beylikdüzü – İstanbul)
yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 21.06.2015 tarihinde Euro Park
Hotel ‘de (Adres: Cumhuriyet Mah. E-5 Üzeri 1992 Sok. No:4 Esenyurt –
Beylikdüzü / İstanbul, 34515 Türkiye ) 12:00 – 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

İSTAHED Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1 Açılış ve Yoklama
2 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3 Başkanın Genel Kurul Açılış Konuşması
4 Divan Teşkili
5 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası
6 Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Seçimi
7 Tüzüğün YK Toplanma esaslarında değişiklik yapılmasının oylanması
8 Dilekler ve kapanış.

PAYLAŞ