İSTAHED Sözleşme Örneği

Bakanlık yetkililerine sunulmak üzere  Derneğimiz Hukuk komisyonu ve Avukatlarımız tarafından Meslektaşlarımızın Aile Hekimleri Sözleşme örneği taslak çalışması yapılmıştır.İlgili Metin Mail gurubu aracılığı ile tartışmaya açılacak tüm meslektaşlarımızın katkıları ile oluşturulan sözleşme metni bakanlık yetkililerine sunulacaktır.
      İstahed Yönetim Kurulu

PAYLAŞ