Kanayan yara Kızamık

Bilindiği
gibi İstanbul’da kızamık antijeni + çıkan vakalar olmaktadır.
İlimizdeki bu durumu temizlemek için İHSM, TSM ve Aile Hekimlerinin
ortak çalışması gerekmektedir. Bunun için Aile Hekimlerinin yol haritası
aşağıdaki gibidir. 

PAYLAŞ