KARAR DEFTERİNE YAZILAN HARCAMALAR MÜDÜRLÜKÇE ÖDENİR

  Dört birimlik bir aile sağlığı merkezini faaliyete geçireceksin, işleteceksin, eksiklerini giderecek tek başına birimler dolana kadar eziyetini çekeceksin, yaptığın masrafı Müdürlükten talep edince alamayacaksın. ” Merkezi gider ödeneği yok” denecek, ”O birimlere görevlendirme yok” denecek ve tüm cari gider Müdürlüğün Döner Sermayesi’ ne aktarılacak.
Elbette buna izin veremezdik. Davamız, 9. İdare Mahkemesinde karar bağlandı ve 12.700 TL’ lik boş birim cari gider ödeneğinin, davalı idareden alınarak davacı üyemize verilmesine karar verildi.

  Hayırlı olsun.
Hukuk Komisyonumuzun değerli üyelerine ve Avukatımız Gülümser Uğurlu’ya teşekkür ederiz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ