KDV TEFKİFATI KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

Arkadaşlar,

KDV tefkifatı ile ilgili bir çok asm yi ve hekim arkadaşımızı \r\nilgilendiren sıkınıtımız konusunda,maliye bakanlığında tebliğlerin \r\nyayınlandığı kısım ve bakanlığımız hukuk müşavirliği ile görüşmeler \r\nyaptık,yapmaya devam ediyoruz.her iki kurumdan aldığımız mesajlar olumlu\r\n yönde..İSTAHED Olarak durumu bildirir bir görüş yazısını önümüzdeki \r\nhafta başkanımız Ankarada olacağından bakanlık yetkililerine teslim \r\nedeceğiz,Ayrıca ,Dr.Recep KOÇ 15 gün önce bu durumla ilgili görüş \r\ntalebini müdürlüğümüze iletmiş ve müdürlük bu konuda bakanlıktan görüş \r\nsormuştur.her iki kanal ile de giden yazılarımız,bakanlık vasıtası ile \r\nmaliye bakanlığındaki ilgili birime iletilecek ve oradan bu konu ile \r\nilgili bir özelge yayınlanarak konunun açıklığa kavuşturulmasının \r\nsağlanması konusunda adımlar atılacaktır.


Bu konu ile ilgili \r\nolarak bir çok ASM ve Hekim arkadaşımız bilmedikleri ve yeterince \r\nbilgilendirilip uyarılmadıkları KDV TEFKİFATI nedeni ile ağır cezalar \r\nile karşı karşıyadır.İvedi olarak konunun çözüme kavuşturulması,hem \r\nhekimlerin hem bakanlığın hemde maliyenin çıkarına olacaktır ki \r\ngörüşmelerimiz bizlere bunu göstermiştir.

Lütfen bu ücretleri ödemeden önce bizden haber bekleyin.


Dr.H.Esin ŞENER e Yoğun mesaisine rağmen bu görüşme trafiğindeki emeğinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.

PAYLAŞ