KİRA İCRA YAZILARI İLE İLGİLİ DİLEKÇEMİZ

Bilindiği gibi geçmişe yönelik kira borcuyla ilgili İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü bugüne kadar herhangibir yasal girişimde bulunmamıştır. Müdürlük
yetkilileri gönderdikleri yazılarla insanları İcra ve Mahkeme yolu ile
korkutarak, hukuki olarak haksız olan bu borcu  faiziyle birlikte aile
hekimlerine ödetmeye çalışmıştır. 

Cuma günü itibariyle İcra Müdürlüklerinden gönderilen ve beklediğimiz ilk
yazılar arkadaşlarımıza ulaşmaya başlamıştır. Bu konuda avukatımızın
hazırladığı ve ekte bulunan itiraz formunun, İcra kağıdının size tebliğ
edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde ilgili İcra Müdürlüğü’ne verilmesi
gerekmektedir.Ayrıca İcra Müdürlüğünün adının ve dosya numarasının doğru
yazılmasına dikkat edilmelidir, aksi takdirde hak kaybına uğranabilir. Bu
şekilde borca itiraz ettiğimiz takdirde, başlatılan işlem durdurulmuş olacak,
Müdürlüğün ücreti tahsil etmek için dava açması gerekecektir. 

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

PAYLAŞ