MEDİMAGAZİN ANKET SONUCU: ANGARYAYA HAYIR!

MEDİMAGAZİN ANKET SONUCU: ANGARYAYA HAYIR!


      Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları Medimagazin tarafından yapılan son ankette %84 oranıyla cumartesi nöbetlerine bir kez daha “hayır!” dedi!

      Anket sonucuna göre bir kere daha verdiğimiz mesajımız çok açık olup, amacımız sadece aile hekimliği hizmeti sunmaktır.


      Hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız hukuksuz, birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında olmayan ve angarya olarak nitelendirdikleri Cumartesi nöbetlerine gitmediklerini; yeni yönetmelikle belirlenen tamamen dayatmacı olan maddelere ve ceza puanlarına rağmen de gitmeyeceklerini bir kez daha göstermişlerdir.

      Birliğimiz gücümüz!

PAYLAŞ