Nöbet İtiraz Dilekçeleri ve Şerh Metinleri

Değerli aile hekimi ve hemşire arkadaşlarımız,

Ocak ayının angaryası olan nöbetlerimiz tebliğ edilmeye başlandı ve listeler gönderildi. Tebliğ yazılarımıza şerh düşelim ve itirazımızı da İHSM’ye bildirelim. Bu amaçla AHEF’in hazırladığı dilekçe ve şerh metinlerini kullanalım. Altta şerh metni ve İHSM’ye göndereceğimiz dilekçeler mevcuttur.

Hem resmi hem de yüksek sesle BU NÖNET TUTMAZ demeye devam edelim….

İSTAHED Yönetim Kurulu

Şerh Metni:
Tarafıma tebliğ edilen yazı içeriğini kabul etmemekle birlikte  ayrıntılı itirazlarımı bildirilmek, tüm dava ve itiraz haklarım saklı kalmak kaydı ile tebliğ alınmıştır.

Nöbet İtiraz Dilekçesi (AH): indirmek için tıklayınız.
Nöbet İtiraz Dilekçesi (ASE): indirmek için tıklayınız.

PAYLAŞ