Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 4 Aralık Eylemine Destek verecekleri bilgisini İSTAHED Merkeze ulaştırdılar..

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 4 Aralık Eylemine Destek verecekleri bilgisi İSTAHED Merkeze ulaşmıştır. İSTAHED YK tarafından tüm sağlık personeline eyleme destek çağrısı bu vesileyle tekrar bildirmiştir.

İSTAHED BASIN

PAYLAŞ