“SAĞLIKTA ŞİDDET TERÖRÜ” NE KARŞI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İZMİR’ DE

29 Mart 2019 tarihinde İzmir Bornova 29 No’ lu Aile Sağlığı Merkezi’ nde çalışan meslektaşımız, kendisine iletilen usulsüz isteği ret etmesi üzerine, örgütlü olarak çok sayıda kişi Aile Sağlığı Merkezi’ ni basmış, meslektaşımıza, meslektaşımızın eşine, görevli sağlık personeline ve saldırıyı önlemeye çalışan esnafa dahi saldırarak, yaralanmalarına neden olmuştu.
Bu olay üzerine İzmir Aile Hekimleri Derneği ( İZAHED ), 3 Nisan 2019 Çarşamba günü için İl Dernekleri ve STK’ lara, İzmir’ de basın açıklaması yapılacağına dair çağrıda bulunmuştu. AHESEN, Türk Sağlık-SEN, SES ve BD Sendikaları 1 günlük iş bırakma kararı almış, basın açıklamasına katılacaklarını beyan etmişlerdi.
İSTAHED olarak bizlerde iş bırakma kararı alarak, yapılan terör saldırısına tepki göstermek, etkin ve caydırıcı ” Sağlıkta Şiddet Yasası” talebimizi dile getirmek ve sesimizi duyurmak amaçlı, İzmir’ deki basın açıklamasına bir otobüs dolusu üyemizle birlikte katıldık.
İzmir’ de yapılan basın açıklamasına: AHEF, İl Dernekleri Üyeleri, İl Tabip Odaları, ASEF, AHESEN, Türk Sağlık SEN, SES, BD Sendikaları katıldı.
Basın açıklamasında, artık terör boyutuna ulaşan “Sağlıkta Şiddet” için kısa süre içinde yasa çıkması gerektiği, bu talebimiz daha fazla duymazdan gelinirse 1 günlük iş bırakmaların; önce kademeli daha sonra da süresiz iş bırakmaya yerini bırakacağı dile getirildi.
“Sağlıkta Şiddet Terörü” ne maruz kalarak yaralanan meslektaşımıza, sağlık personeline ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, kısa süre içinde güvenli ortamda çalışabileceğimiz yasanın çıkmasını talep ediyoruz.
İSTAHED Yönetim Kurulu

PAYLAŞ