Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Değerli üyelerimiz;

Yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtilen gündem ile toplanmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alınmıştır.

Genel kurulumuz 5 Mayıs 2019 tarihinde derneğimizin Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Çobançeşme Cad. NEF 22 Sitesi B Blok Daire: 265 BAKIRKÖY adresli ofisinde saat 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İlgili tarihte tüzüğümüz gereği salt çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 12 Mayıs 2019 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1- Açılış ve Yoklama
2- Başkanın Genel Kurul açılış konuşması
3- Divan Heyeti Seçimi
4- Dernek yönetim kurulu üye sayısının 9’a çıkarılması ile ilgili önergenin genel kurula sunulması, görüşülmesi ve oylanması
6- Varsa Ek gündem maddelerinin değerlendirilmesi.
7- Dilek-Temenniler ve kapanış.

PAYLAŞ