Dr. Gülfem Çelik
Sosyal Projeler Komisyonu Üyesi

Dr. Mustafa Haltaş
Sosyal Projeler Komisyonu Üyesi

Dr. Ayşegül İçkin
Sosyal Projeler Komisyonu Üyesi

Dr. Osman Karayiğit
Sosyal Projeler Komisyonu Üyesi

Dr. Ziya Köseoğlu
Sosyal Projeler Komisyonu Üyesi

Dr. Esra Odunkıran Yanıkömer
Sosyal Projeler Komisyonu Üyesi

PAYLAŞ