Türk Tabipler Birliği 4 Aralık Eylemini Desteklediğini İstanbul Tabip Odasına Bildirmiştir..!

Türk Tabipler Birliği 4 Aralık Eylemini Tüm Türkiye de desteklediğini Tabip Odalarına bildirmiştir.  Türk Tabipler Birliği tüm aile hekimlerini 4 Aralık eylemine davet etmektedir.

İSTAHED BASIN

PAYLAŞ