Ümraniye İlçe Toplantısında Okul İzlemleri Tartışıldı

İSTAHED Ümraniye İlçe Başkanımız Dr. Ertan Bulut’un düzenlediği Ümraniye ilçe toplantımız, 08.03.2018 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Dr. Serkan Özbakış, Dr. Melisa Menemencioğlu, Dr. Mustafa Tamur, İSTAHED İlçe Başkanımız Dr Mustafa Emre Ulu katılmıştır.

Toplantıda, son zamanlarda ASM’leri çalışamaz hale getiren, okul izlemleri konusu konuşulmuştur. Yapılan izlemlerin amacının yeterince anlaşılamaması, anlatılmaması bu işi imza atılacak evrak düzeyine indirgemiş, okulların 2 – 3 gün süre vererek ASM’ leri sıkıştırmaları nedeniyle, ASM’lerde normal poliklinik hizmetlerinin sıkıntıya girmesi ve bunlar için ne gibi çözümler üretilmesi gerektiği tartışılmıştır.

İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tamur, izlem kağıtlarına nelerin yazılıp yazılmayacağı, ilerde bizlere ne gibi hukuksal sıkıntılar çıkarabileceği konusuna değinerek, izlem aralıklarının yeniden ayarlanması gerektiği, sahayla ortak çalışma düzenlenmesi gerektiği ve bununla alakalı İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettiğini söylemiştir.

Ümraniye İlçesi aile hekimleri, izlemleri randevuyla yapacakları, zaman açısından sıkıştıran okul müdürleriyle iletişime geçerek durumu anlatacakları ve bulundukları ayda doğan çocukların izlemleri için yönlendirilmesi konusunda müdürlerle konuşacakları ortak kararına varmışlardır.

PAYLAŞ