UNİTEST FİRMASINDAN KALİBRASYONDA ÖZEL KAMPANYA

FİYAT TEKLİFİNİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEL: 0216 545 88 18

UNITEST olarak verilen Kalibrasyon, deney ve muayene hizmetlerimizde;

– İyi mesleki ve
teknik uygulamalar göstererek, sürekli eğitilen ve becerisi geliştirilen
uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen
değişimlere kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap
vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutarak,

– Ulusal/uluslararası standard metodları ve geçerli kılınmış içsel metodları kullanarak,

– Referans
standardların uluslararası ve laboratuvarlararası sisteme göre
izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlararası karşılaştırmalar
yoluyla güvenilirliğini sürekli kılacak şekilde, müşterinin ihtiyaç
duyduğu ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede
tutarak,


Hızlılık, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik
ilkelerinin topyekün uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin
de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin azaltılması ve dolayısı ile
müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmalar
yapılmaktadır.

Bu
bağlamda, Kalibrasyon, deney ve muayene sonuçlarını olumsuz yönde
etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi
içinde oluşturulan Kalite El kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer
dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm
uygulamalarında etkin şekilde kullanması gerektiği bilinci temin
edilmiştir.

Laboratuarımızın
üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN
ISO/IEC 17025 VE TS EN ISO/IEC 17020 standardı, müşteri şartı ve yasal
şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli
iyileştireceğini taahhüt eder. 


KALİTE POLİTİKASIUnitest
verdiği kalibrasyon, radyoloji kalite kontrol test ve temiz oda
muayenesi hizmetlerini en son teknolojiyi kullanarak, en hızlı bir
şekilde vermeyi amaçlar.

UNİTEST üst yönetimi, muayene ve kalibrasyon
çalışmalarında görev alan yeterli teknik ve mesleki yeterliliğe sahip
personelin, sürekli eğitim ve becerisini geliştirerek, sistem dokümantasyonunda kullanılan
Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların
okunması, anlaşılması, ve görevlerinde etkin bir şekilde kullanması için
gerekli çalışmalar yapacağını garanti eder.

Unitest, gizlilik,
bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri ve müşteri ile mutabık
kalınan muayene ve kalibrasyon yöntemlerinin uygulanacağını; ölçümlerde,
sertifikada belirtilen referans cihazlarının kullanılacağını;
laboratuvarlar arası karşılaştırmalar ile güvenilirliği sürekli kılacak
şekilde; Ulusal ve Uluslararası Metroloji Enstitüleri
üzerinden izlenebilirlik zincirini sürdürerek, müşteri beklentilerini
karşılayacağını temin eder.

Unitest üst yönetimi; tüm personelin Kalite
Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 9001,TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN
ISO/IEC 17025 standartları, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak
etkin bir şekilde uygulayıp sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.