YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

       Giresun’da, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uzm.Dr.Ruşen
Topallı’nın da dahil olduğu Aile Hekimi ve Aile Sağlığı
Çalışanı arkadaşlarımız hukuksuz ve işlevsiz Cumartesi
nöbetleri sebebiyle sözleşme feshi ile karşı karşıya
kalmıştır.
 

      Bizler de Uzm.Dr.Ruşen Topallı’nın da
dahil olduğu Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı
arkadaşlarımız gibi mesleğimize, onurumuza ve haklı mücadelemize
sahip çıkıyoruz, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin esas
amaçlarının dışında hizmet vermeye zorlayan, angaryalar ile
yüklü olan bu sistemi kabul etmiyoruz!


      Sonuna
kadar Uzm.Dr.Ruşen Topallı ve arkadaşlarıyla beraber olduğumuzu

ve Ülkemizdeki Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin yok edilmesine
seyirci kalmayacağımızı ilan ediyoruz.İSTAHED Yönetim Kurulu

PAYLAŞ