Dr. Kutbettin Demir
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Serkan N. Özbakış
Başkan Yardımcısı

Dr. Senem Özşehir
Genel Sekreter

Dr. Selçuk Yılmaz
Sayman

Dr. Hakan Karabulut
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Melisa Menemencioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Mustafa Tamur
Yönetim Kurulu Üyesi

PAYLAŞ