YÖNETİM KURULUMUZ TOPLANDI&SÜRESİZ İŞ BIRAKACAĞIZ

Değerli Meslektaşlarımız…


                Yönetim
Kurulumuz 25/08/2015 tarihinde olağan toplantımızı gerçekleştirmiştir.
Toplantıda ;
İSTAHED Yönetim Kurulu olarak Aile hekimliği uygulamasının sürdürebilirliği ve
Aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarının korunması konusundaki İSTAHED
tavrının ödün verilmeksizin sürdürülmesine.
Bu bağlamda ;

  Aile hekimliği uygulamasına sahip
çıkmak için,
             Emeğin
değersizleştirilmesi provasına dur demek için ,
             Cumartesi zorunlu ek mesaisine direnen  meslektaşlarımıza , Acil nöbeti ve/veya
Cumartesi zorunlu  ek mesai gerekçe
gösterilerek verilecek ceza puanları sonucu sözleşme feshi gerçekleştirilmesi
durumunda: SÜRESİZ İŞ BIRAKILMASINA ve Süresiz iş bırakma kararımızı
yaygınlaştırmak üzere tüm Sivil Toplum kuruluşlarına çağrı yapılmasına karar
verilmiştir.

PAYLAŞ